Tweede fase restauratie Sonnenborgh van start

Foto: Sonnenborgh

De tweede fase van de restauratie van de bastionmuur van de Sonnenborgh in Utrecht gaat deze week van start. Vorig jaar werd het eerste deel van de bastionmuur hersteld en werd op een van de Sterrenwachtgebouwen de dakbedekking vervangen. Dit jaar wordt het tweede deel van de bastionmuur gerestaureerd, wordt het terrein boven op het bastion opnieuw bestraat en wordt de dakbedekking van de andere Sterrenwachtgebouwen vervangen. De restauratie wordt uitgevoerd door de eigenaar Stichting K.F. Hein Fonds Monumenten en wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds Erfgoedparels van de Provincie Utrecht.

Bastion Sonnenborgh is een icoon in de stad: het is het meest compleet bewaarde bastion van de zestiende-eeuwse verdedigingswerken van Karel V in Utrecht. Net als alle grote monumenten, heeft ook de Sonnenborgh eens in de zoveel jaren een grote restauratie nodig. Met name de conditie van het voegwerk en de bollingen in sommige muurdelen (zogenaamde uitbuikingen) geven daar aanleiding toe.
De werkzaamheden hebben geen invloed op de toegankelijkheid van museum en sterrenwacht Sonnenborgh, dat boven op het bastion ligt. Het museum is nu tijdelijk gesloten vanwege de overheidsmaatregelen tegen het Covid-19 virus. Meer informatie over de openingstijden is te vinden op sonnenborgh.nl.
Ook het Zocherpark en het wandelpad rondom het bastion blijven gedurende de werkzaamheden gewoon toegankelijk: de steigers en bouwplaatsvoorzieningen worden vlakbij de muur geplaatst.
In 2019 is het eerste deel van de bastionmuur gerestaureerd. Bij die werkzaamheden bleek – ondanks gedegen onderzoek vooraf – de holle ruimte tussen het originele bastion en de negentiende-eeuwse klampmuur groter dan verwacht. Daarom is in het zuidelijke muurdeel, dat nu gerestaureerd gaat worden, een extra inspectie uitgevoerd voorafgaande aan de start van de tweede fase. Dit jaar zal ook de bestrating bovenop het bastion vernieuwd worden, zodat het regenwater beter afgevoerd wordt en zo min mogelijk door kan dringen in de muur. Daarnaast zal van de monumentale gebouwen bovenop het bastion de dakbedekking vervangen worden. De werkzaamheden zullen tot eind 2020 worden uitgevoerd, waarbij ook aandacht is voor de muurplanten en de vleermuizen die rond het bastion vliegen.

Het K.F. Hein Fonds Monumenten is gelieerd aan het K.F. Hein Fonds en bezit een aantal iconische monumentale panden in Utrecht. Deze panden worden goed onderhouden en verhuurd, zoveel mogelijk aan organisaties met een cultureel of maatschappelijk karakter. Met de huuropbrengsten wordt het jaarlijkse onderhoud van de panden gefinancierd.
 

Reacties