Onderzoek in opdracht van Museum Catharijneconvent toont aan dat Nederland gelooft in wonderen

Foto: Catharijneconvent

Museum Catharijneconvent presenteert van 28 februari tot en met 23 augustus 2020 de tentoonstelling Allemaal wonderen waarin wonderen centraal staan. Als onderdeel van de tentoonstelling heeft het museum, samen met KRO-NCRV, een landelijk onderzoek naar het geloof in wonderen laten uitvoeren. Het meest opvallende resultaat is dat 63 procent van de Nederlandse bevolking tussen de 16 en 90 jaar in meerdere of mindere mate in wonderen gelooft

In opdracht van Museum Catharijneconvent en KRO-NCRV deed Motivaction International B.V een grootschalig onderzoek naar het geloof in wonderen in Nederland. Ruim 2000 mensen hebben deelgenomen aan het onderzoek, waaronder katholieken, moslims en niet-gelovigen. Zij vormen een representatieve dwarsdoorsnede van de Nederlandse samenleving. Een bijzondere uitkomst is dat katholieken het minst in wonderen geloven van alle religieuze Nederlanders. Het meest opvallende is dat 63 procent van de Nederlandse bevolking tussen de 16 en 90 jaar in meerdere of mindere mate in wonderen gelooft. En ruim een op de vijf Nederlanders heeft zelf een wonder of wonderbaarlijke ervaring meegemaakt. Dit komt neer op circa 3,1 miljoen Nederlanders. Ook opmerkelijk: slechts 6 procent associeert een wonder direct met religie. Het overgrote deel van de mensen typeert het als iets dat wetenschappelijk niet verklaarbaar is.
Wonderbaarlijke gebeurtenissen zijn bijzonder en ongrijpbaar. En het zijn precies deze elementen die kunstenaars door de eeuwen heen uitdagen om wonderverhalen te verbeelden. Ze brengen het verhaal tot leven en zetten de kijker aan het denken over de eigen overtuigingen. Geloof je altijd wat je ziet? Geloof je het als iemand anders een wonderbaarlijk verhaal vertelt? En welke betekenis geef je aan wonderbaarlijke gebeurtenissen die je zelf meemaakt?
De kunstwerken gaan niet alleen de dialoog aan met elkaar, maar ook met sensationele wonderverhalen uit verschillende culturen, indrukwekkende cultuurhistorische voorwerpen en bijzondere ooggetuigenverslagen. Wetenschappers komen aan het woord en geven hun visie op het fenomeen. Kenmerkend voor al deze wonderen, van vroeger tot nu, is dat ze tijdens een crisismoment plaatsvonden: bij sterven, gevaar, bij ziekte en rond zwangerschap en geboorte. Dit inspireerde het museum om het menselijk leven als uitgangspunt te nemen. De bezoeker reist langs de kantelpunten in het leven van een mens en de wonderen die daarin een rol spelen.
Bij de tentoonstelling komt een uitgebreid en gevarieerd randprogramma, van lezingen door wetenschappers en schrijvers – onder wie Fred van Lieburg, Fik Meijer en Susan Smit – tot filosoferen op zaal. In de zomermaanden is er een muzikaal programma in het kader van de tentoonstelling. Voor wie meer over wonderen wil weten, verschijnt er bovendien een rijkgeïllustreerde publicatie met essays die het thema vanuit diverse invalshoeken belichten. Het onderwerp leent zich voor bijzondere samenwerkingen. KRO-NCRV mediapartner is mediapartner van de tentoonstelling Allemaal wonderen.

Reacties