Personeel UCK stapt naar rechter

Foto: UCK

Hoewel het UCK getracht heeft in gesprekken tot een andere oplossing te komen, kiest het Utrechts college voor een scenario waarin het UCK eind juli het faillissement moet aanvragen. Dit betekent dat medewerkers zonder vergoeding op straat komen te staan en 6.000 cursisten niet kunnen starten in het nieuwe seizoen 2019/2020. Het personeel van de stichting, gesteund door vakbonden, onderneemt juridische stappen.

Een faillissement van het UCK betekent tevens dat het gebouw Domplein 4 de deuren een aantal maanden (mogelijk zelfs een half jaar) dicht moet waardoor nieuwe initiatieven voor amateurkunsteducatie, ondanks de pandvisie die de gemeente heeft bedacht, geen gebruik kunnen maken van dit pand. Tegelijkertijd krijgen deze nieuwe initiatieven, die de gemeente graag wel wil ondersteunen, een valse start omdat ze te maken krijgen met rechtszaken rondom goodwill, overgang van onderneming en inventaris. Medewerkers die eventueel na het stoppen van het UCK door zou kunnen gaan in zo’n initiatief, komen hiermee toch op straat te staan. Het personeel van de Stichting UCK zal samen met de Kunstenbond en AVV drie afzonderlijke rechtszaken gaan starten om het college tot andere gedachten te brengen. De stukken voor de eerste rechtszaak zijn gisteren bij de rechtbank ingediend.
Directeur-bestuurder Jeroen van Spijk (UCK) had deze uitkomst niet verwacht: “De gemeenteraad heeft aangedrongen op een oplossing waarbij de cursisten niet het slachtoffer worden van het gekozen scenario. Ook hebben meerdere gemeenteraadsfracties aangedrongen op een oplossing waar het personeel niet onnodig op straat komt te staan. Hier gaat het college volledig aan voorbij.”
Ook de voorzitter van de ondernemingsraad Sascha Mommertz is vol onbegrip: “Het kind wordt met het badwater weggegooid. Er is onvoldoende helderheid over toekomstplannen, er wordt geen rekenschap gegeven van de waarde van UCK en er is een te korte tijdspanne om overgang goed te regelen. De gemeente legt de rekening bij medewerkers neer.”
Karin Boelhouwer van de Kunstenbond: “Het college lijkt te gemakkelijk heen te stappen over de verantwoordelijkheid voor medewerkers bij de ontmanteling van een stichting die zij zelf in 1998 heeft opgericht. Niet logisch, niet netjes, niet fair.”
Valerie Rijcksman van het AVV: “Het personeel dat zich de afgelopen decennia altijd met veel passie voor de Utrechtse amateurkunst en de kunsteducatie heeft ingezet, is boos en zal ten strijde trekken. De inzet is om in ieder geval de wettelijke verschuldigde transitievergoeding betaald te krijgen.”
Het voorstel van het college is volgens het personeel ook een breuk met het coalitieakkoord van GroenLinks, D66 en de ChristenUnie waarin staat dat de gemeente Utrecht de landelijke ‘fair practice code’ volgt voor cultuur en talentontwikkeling.
Directeur-bestuurder Jeroen van Spijk (UCK): “Het meest bizarre is dat het UCK net een succesvolle reorganisatie heeft doorlopen en de stichting met zijn twee kerntaken ‘Amateurkunst’ en ‘Verhuur’ nu een gezonde businesscase heeft. Het personeel is er in geslaagd om de opbrengsten flink te verhogen en de kosten te verlagen, aldus de voorlopige jaarcijfers over 2018. Het college gaat veel te snel in zijn conclusies.”
Het UCK zal met de gemeente Utrecht op drie niveaus de strijd aangaan:
In de eerste plaats zal het UCK een rechtszaak aanspannen over het feit dat de gemeente Utrecht te snel handelt en daarmee de belangen van de stichting ernstig beschadigd.
De tweede rechtszaak tegen de gemeente zal zich richten op het feit dat de gemeente een vooropgezet faillissement faciliteert. Recentelijk zijn meerdere grote transportbedrijven, koeriersbedrijven en kledingbedrijven door Nederlandse rechters teruggefloten op pseudo-faillissementen waarbij duurdere en oudere medewerkers feitelijk worden gedumpt in het UWV en jonge medewerkers vervolgens als ZZP’er terug moeten komen. Het personeel wil aan de rechter de simpele vraag stellen: mag een lokale overheid wel dit soort constructies faciliteren? De gemeente Utrecht vindt van wel. Het feit dat de bedrijfsvoering van het UCK op de twee hoofdactiviteiten gezond is geworden zal daarbij gaan helpen. De derde rechtszaak zal zich richten op de door de gemeente Utrecht beschadigde goodwill die het UCK in alle jaren heeft opgebouwd.
Het Utrechts Centrum voor de Kunsten is in 1998 opgericht door de gemeente Utrecht; er werken meer dan 200 medewerkers, waarvan 60 in vaste dienst.
 

'

Reacties

article
71633
Hoewel het UCK getracht heeft in gesprekken tot een andere oplossing te komen, kiest het
https://utrecht.nieuws.nl/kunstcultuur/71633/personeel-uck-stapt-naar-rechter/
2019-05-14T09:59:12+01:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/340/2018/01/09170509/UCK.jpg
Kunst & Cultuur