Utrecht benoemt leden visitatiecommissie cultuur

Foto: gemeente Utrecht

Tweeëndertig externe leden gaan aan de slag als visitatiecommissie cultuurnota 2017-2020. Deze commissie bezoekt Utrechtse cultuurinstellingen die subsidie krijgen voor de cultuurnotaperiode 2017-2020. De leden gaan met hen in gesprek over activiteiten, de tot dusver behaalde resultaten en de plannen tot 2020 met als doel het cultuuraanbod in de stad hoog, divers en innovatief te houden.

Cultuur is één van de factoren die de aantrekkelijkheid en identiteit van Utrecht bepalen. Cultuur verbindt mensen. Daarom is het goed dat deze experts onder leiding van de nieuwe voorzitter, Ernestine Comvalius in gesprek gaan met de instellingen in de stad. Hun bevindingen geven ons een actueel beeld hoe het staat met het cultuuraanbod voor iedereen in een sterk groeiende stad.” aldus wethouder cultuur Anke Klein. Uit de bezoeken van de visitatiecommissie volgen bevindingen en aanbevelingen om de kwaliteit van kunst en cultuur in Utrecht op een hoog niveau te houden.
Het college van b & w heeft de commissieleden benoemd. De nieuwe commissie bestaat uit een combinatie van ervaren en nieuwe leden. 11 commissieleden zijn herbenoemd om te zorgen dat kennis en ervaringen behouden blijven. Een openbare sollicitatieprocedure leverde maar liefst 170 reacties op waarvan 21 kandidaten zijn geselecteerd als nieuwe commissieleden die zorgen voor een frisse blik. Hierbij is gelet op individuele kwaliteiten van de commissieleden, en een evenwichtige, gevarieerde en diverse samenstelling van de commissie. In december 2018 wordt het visitatierapport gepubliceerd.

Reacties

article
68765
Tweeëndertig externe leden gaan aan de slag als visitatiecommissie cultuurnota 2017-2020. Deze commissie bezoekt Utrechtse
https://utrecht.nieuws.nl/kunstcultuur/68765/utrecht-benoemt-leden-visitatiecommissie-cultuur/
2018-07-09T15:21:40+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/340/2018/07/09152035/Visitatiecommissie_Culturele_Zaken-0021B_6a920f2836.jpg
Kunst & Cultuur