College presenteert “Utrechtse visie religieus erfgoed”

Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, CC-Attribution-Share like 3.0 The Netherlands

De komende jaren zullen verscheidene monumentale kerkgebouwen in Utrecht vrijkomen en worden afgestoten door de huidige eigenaren. Het college heeft daarom gisteren de “Utrechtse visie religieus erfgoed” gepresenteerd. Daarin worden alle aspecten van het religieus erfgoed behandeld, waaronder exploitatie, herbestemming, toeristisch bezoek en de rol van de overheid.

Utrecht is van oudsher een kerkenstad. Wethouder Kees Geldof (Erfgoed en Monumenten) wijst op de meerwaarde van de visie die nu over het religieus erfgoed is verschenen: ” Utrecht wil haar historische en rijk geschakeerde kerklandschap duurzaam behouden voor de toekomst. Positief is dat er nu een actueel overzicht voorhanden is van het huidige gebruik van de monumentale religieuze gebouwen. Daarmee krijgen we inzicht in welke gebouwen leeg komen te staan en waarvoor een nieuw gebruik moet worden gezocht.”

Voor veel inwoners en bezoekers van Utrecht heeft religieus erfgoed, waaronder de kerken, een belangrijke betekenis. De gebouwen hebben primair een religieuze betekenis, naast een algemene maatschappelijke en culturele betekenis. Het religieuze erfgoed van veertien eeuwen kerkgeschiedenis is ook een belangrijk onderdeel van toerisme en marketing van de gemeente Utrecht. De stad onderscheidt zich hiermee van andere historische steden in Nederland.

Belangrijk voor het behoud is de nauwe samenwerking tussen gemeente en alle betrokken partijen ten aanzien van behoud, gebruik en functieverandering van kerkgebouwen. De visie op religieus erfgoed geeft handvatten voor het in stand houden van bestaande kerkgebouwen en het herbestemmen van leegkomende kerken in de gemeente. Dergelijke handvatten kunnen worden gebruikt door eigenaren, beheerders en ontwikkelaars en vormen tegelijkertijd een sturingsmiddel voor de gemeente.

 

Reacties