Gemeente plaatst borden tegen dump van eendenbrood

Foto: Gemeente Utrecht

De Gemeente Utrecht heeft gisteren vijf borden geplaatst om mensen te vragen geen brood te dumpen voor eenden en vogels. De borden zijn geplaatst op vijf plekken: de Timorkade, het Nifterlakeplantsoen, het Julianapark, Park Oog in Al en Park Transwijk.

Al in augustus 2016 vroegen de ChristenUnie en de Partij voor de Dieren aandacht voor de overdaad aan eendjesbrood bij vijvers en in parken. Watervogels en dieren worden daar ziek van; bovendien tast het de oevers aan wanneer mensen grote hoeveelheden brood dumpen.

In november 2016 beloofde de wethouder om bordjes te plaatsen waar dat nodig is. Daarop staat dat het geven van brood niet nodig is; de eenden kunnen prima voor zichzelf zorgen. Bovendien herinnert het bord mensen aan het verbod op dumpen van voedsel. De partijen vinden dit belangrijk, want de negatieve gevolgen van het dumpen van brood zijn behoorlijk. De waterkwaliteit gaat achteruit en het brood trekt ratten aan. Ook wordt de gemiddelde levensverwachting van de eenden gehalveerd. Het alternatief voor het weggooien van voedsel is de GFT-bak of een broodvergister. Ook hiervoor vragen ChristenUnie en Partij voor de Dieren aandacht.

Reacties