Meer ruimte voor fietsers en voetgangers op Maliesingel en Wittevrouwensingel

Foto: Gemeente Utrecht

De gemeente gaat de Maliesingel en later de Wittevrouwensingel opnieuw inrichten. Het wordt aantrekkelijker en er komt meer ruimte voor fietsers en voetgangers. De herinrichting is een vervolg op de nieuw ingerichte Tolsteegsingel-Maliesingel.

Afgelopen najaar is de herinrichting van de Tolsteegsingel geƫvalueerd. De verbeterpunten worden meegenomen in het ontwerpproces van de Maliesingel en Wittevrouwensingel. Eerst wordt het gebied van van het Malieblad tot de Nachtegaalstraat heringericht. Daarna volgt het deel van de Wittevrouwensingel tussen de Kruisstraat en de Kleine Singel.

Het college heeft het Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp (IPvE/FO) voor de Maliesingel goedgekeurd en gaat akkoord met de uitwerking van het definitief ontwerp voor de Maliesingel. Het IPvE/FO is in oktober op een bewonersavond besproken. De reacties tijdens deze avond en erna zijn overwegend positief. Ze gaan met name over de inrichting van het openbaar gebied, het stallen van fietsen en parkeerplaatsen. Mede op basis van deze reacties werkt de gemeente de plannen voor het deel Maliesingel verder uit tot een definitief ontwerp.

Het deel Wittevrouwensingel volgt later dit jaar. Met Qbuzz is gesproken over de gevolgen van de herinrichting voor de twee buslijnen die op de Wittevrouwensingel rijden. De gemeente heeft naar aanleiding hiervan besloten om het ontwerp voor de Wittevrouwensingel aan te passen, om de bus ook na de herinrichting op een goede manier te laten rijden. Zodra het IPvE/FO voor het deel Wittevrouwensingel is aangepast, kan dit ook worden vastgesteld en verder uitgewerkt.

Op dinsdag 9 mei volgt een tweede bijeenkomst voor de Maliesingel met bewoners en belanghebbenden. Hier wordt het ontwerp in conceptvorm gepresenteerd. Ook licht de gemeente toe hoe de reacties van bewoners en belanghebbenden erin verwerkt zijn. Er is ruimte voor opmerkingen en suggesties. Op www.utrecht.nl/maliewittevrouwensingel staat actuele informatie, de uitgebreide reactienota en het IPvE/FO Maliesingel. Het evaluatierapport van de eerdere herinrichting Tolsteegsingel-Maliesingel met daarin alle resultaten is te lezen op www.utrecht.nl/malietolsteeg.

Reacties