Bo-Ex verhoogt de huren niet voor laagste inkomens

Foto: Pixabay

Woningcorporatie Bo-Ex zet zich vanuit haar missie en visie in voor huurders met een bescheiden inkomen (tot € 40.349,–), gezinnen met vier of meer personen en huurders die de AOW leeftijd hebben bereikt. Om de woonlasten voor deze groepen huurders te beperken, verhoogt Bo-Ex de huurprijs van de woning per 1 juli 2017 voor deze huurders niet.

Bo-Ex wijkt hiermee af van de huurverhoging die de overheid voorstelt. Van de overheid mogen alle huren per 1 juli 2017 verhoogd worden met 2,8%. Bo-Ex maakt van deze mogelijkheid geen gebruik omdat ze zo sociale huurwoningen betaalbaar willen houden voor huurders die op de corporatie zijn aangewezen.
Voor huurders met een jaarinkomen hoger dan € 40.349,– geldt wettelijk een maximale huurstijging van 4,3%. Die maximale stijging berekent Bo-Ex dan ook door aan huurders met een hoger inkomen in een sociale huurwoning.

De huurdersbelangenvereniging STOK heeft positief gereageerd op het beleid om Bo-Ex om de huur voor een groot aantal huurders niet te verhogen. Over het doorvoeren van de inkomensafhankelijke huurverhoging heeft STOK een principieel andere visie.

Reacties