D66 pleit voor pasfotoautomaat in het stadskantoor

Foto: Pixabay

D66 heeft het college gevraagd of het niet mogelijk is om een pasfotoautomaat te plaatsen in het stadskantoor.

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2017 in juni 2016 pleitte D66 al voor een pasfotoautomaat. Tot nu toe heeft D66 echter nog niets van het college vernomen. Terwijl er volgens D66 grote behoefte is aan pasfotovoorzieningen op het Stadskantoor. Daarom probeert D66 het nu via schriftelijke vragen. D66 vraagt het college of er nu eindelijk binnenkort een pasfotoautomaat op het stadskantoor wordt geplaatst. Ook vraagt D66 het college om er op toe te zien dat deze vraag zo snel mogelijk wordt beantwoordt.

Reacties