College stelt adviescommissie in voor ’t Hoogt

Foto:

Het college heeft Sandra den Hamer (voorzitter), Jan van der Putten en Wouter Peters benoemd als leden van de ad-hoc adviescommissie ’t Hoogt 2017. Zij zullen een beoordeling geven op het plan voor voortzetting van de programmering van ’t Hoogt na vertrek uit hun huidige pand.

Bij de vaststelling van de ‘Nota subsidievoorstellen cultuurnota 2017-2020′ op 10 november 2016, is opgenomen dat voor ’t Hoogt de vierjarige subsidie wordt toegekend onder specifieke aanvullende voorwaarden. Het plan van ’t Hoogt over hoe ze haar programmering voorzet wanneer zij uit het huidige pand vertrekt, zal worden betrokken bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2017.

Reacties