Groen licht voor woongebouwen en woontoren in Overvecht

Foto: Pixabay

Op donderdag 9 maart heeft de gemeenteraad het Stedenbouwkundig Programma van Eisen vastgesteld voor woningbouw in het centrumgebied Overvecht. Hier komen drie woongebouwen met 180 tot 360 appartementen voor starters en senioren. Ook wordt er een woontoren gebouwd voor minimaal 550 studenten. De woningen worden gebouwd op de hoek van de Brailledreef en Zamenhofdreef, naast Shoppingcenter Overvecht.

Wethouder Kees Geldof is enthousiast over de plannen voor herontwikkeling: “Het is een goede en noodzakelijke impuls voor de levendigheid van het centrumgebied van Overvecht. In de plannen is een mooie combinatie van wonen en werken gevonden. We voegen een levendige en duurzame buurt toe aan de wijk, voor jong en oud.”

Op de begane grond van de vier gebouwen komt ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid (geen detailhandel), (sport)voorzieningen en horeca. De woningen voor starters en senioren zijn deels koopwoningen en deels (middeldure) huurwoningen. Dit is ook een van de doelstellingen van de gemeente. De gemeente wil namelijk voor verschillende doelgroepen bouwen. Ook kunnen hier woonvormen met zorgarrangementen voor ouderen komen. De bouw start naar verwachting op z’n vroegst in het najaar van 2018.

De gemeente wil energie neutrale woningen bouwen. Dit zijn woningen die evenveel energie opwekken als verbruiken. Ook gaan we het centrumgebied Overvecht de openbare ruimte verbeteren. Dit maakt het verkeer veiliger. De winkeliers maken samen een verbeterplan voor het winkelcentrum.

Reacties