Utrecht werkt aan een aardgasvrije stad

Foto: pixabay

Minister Henk Kamp van Economische Zaken ondertekent vandaag samen met 30 gemeenten, 5 netbeheerders en de 12 provincies een Green Deal in het Stadskantoor in Utrecht. De Green Deal stelt gemeenten in staat om woningen op een andere manier te verwarmen dan met aardgas. Met de Green Deal wordt een eerste concrete stap gezet in de uitwerking van de Energieagenda, waarin het kabinet de route schetst naar een CO2-arme samenleving in 2050.

Nu krijgt ongeveer 75 procent van de huizen in Utrecht warmte via aardgas. De gemeente onderzoekt samen met Stedin, Eneco, woningcorporaties en Energie-U op welke manier zij bestaande buurten aardgasvrij kunnen maken. Het is nu vanwege verouderde wetgeving lastig om renovatieprojecten te realiseren zonder aardgas. Het kabinet heeft al aangegeven de energiewetgeving te gaan aanpassen. Nieuwbouwwijken kunnen al goed zonder aardgas, omdat het eenvoudiger is om daar een andere energievoorziening aan te leggen. Inwoners gaan op een andere manier koken en hun huis verwarmen. Zo is inductie een goed alternatief voor koken op gas. Voor het verwarmen van huizen zijn er verschillende opties, zoals een elektrische warmtepomp, een zonneboiler, warmte- en koudeopslag in de bodem en stadsverwarming.

Het energieverbruik in de gebouwde omgeving beslaat ruim 30 procent van het totale energieverbruik in Nederland”, zegt minister Kamp. “Het gaat hier om woningen, gebouwen en tuinbouwkassen. De CO2-uitstoot die hiermee gepaard gaat, moet zoveel mogelijk worden beperkt.”

Om een klimaatneutrale stad te worden, is de inzet van veel partijen en bewoners nodig. Utrecht zette daarom een nieuwe samenwerkingsvorm op: de Regietafel Energietransitie Utrecht. Deze regietafel bestaat uit bestuurders van Stedin, Eneco, woningbouwcorporaties, Energie-U en gemeente. Zij werken samen om de energietransitie te versnellen en stemmen belangrijke vraagstukken af, waaronder het aardgasvrij maken van bestaande buurten.

Wethouder Lot van Hooijdonk (Milieu en Duurzaamheid) benadrukt dat Utrecht in 2030 klimaatneutraal wil zijn. “Dat levert de stad geld, banen én een gezonde toekomst op. Om de omslag te maken naar andere vormen van verwarmen, is het nodig dat er goede en betaalbare alternatieven op de markt komen. Het doorontwikkelen van de technologie, financiële oplossingen en nieuwe samenwerkingsvormen zijn daarvoor noodzakelijk.”

In Utrecht zijn er verschillende voorbeelden van woningen zonder aardgas, zoals de ‘Flat met toekomst’ van Mitros in Overvecht, waar acht woningen zijn gerenoveerd tot huizen zonder aardgas. Daarnaast zijn er plannen om in de nieuwbouwwijk Haarrijn zo’n 650 energiezuinige en aardgasvrije woningen te bouwen. In Leidsche Rijn hebben zo’n 50.000 huishoudens al geen gasaansluiting meer. Zij gebruiken stadswarmte voor de verwarming van hun woning en water.

In 2050 moet de energievoorziening in Nederland helemaal duurzaam zijn. Dit is afgesproken in het klimaatakkoord in Parijs. Dit betekent dat in Nederland ruim 7 miljoen huishoudens stoppen met het gebruik van aardgas. In de Energieagenda staat welke maatregelen de Rijksoverheid neemt om dit te bereiken.

Reacties