Duurzame en sociale huurwoningen op de Veemarkt

Foto: Mitros

Door op het laatste bouwveld sociale huurwoningen te bouwen lukt het toch nog om 30 procent sociale huurwoningen op de Veemarkt te realiseren. Deze woningen worden bovendien ook duurzaam.

In 2011 is voor de Veemarkt het Stedenbouwkundig van eisen (SPVE) vastgesteld. Hierin waren 551 woningen opgenomen, waarvan 211 sociaal (38 procent). Door de woningcrisis bleek dit echter niet haalbaar. In 2014 is daarom het Ambitiedocument Herprogrammering Veemarkt door de gemeenteraad vastgesteld waarbij werd uitgegaan van tussen 23 en 33 procent sociale woningbouw.

De woningbouwcorporaties gaven echter aan niet te kunnen investeren in nieuwbouw. Er is toen gezocht naar andere mogelijkheden om sociale woningbouw te realiseren en er is beleggingshuur in de categorie 710 tot 900 euro toegevoegd. In Veemarkt zijn 11 beleggingshuurwoningen gebouwd, 56 zorgwoningen voor dementerenden en 50 studenteneenheden en nog een aantal goedkope koopwoningen. Het realiseren van het geplande sociale programma met 29 grondgebonden woningen op de bouwvelden K,L en Y bleek echter niet mogelijk.

Voor het laatste bouwveld, veld M, in de Veemarkt blijkt het echter mogelijk een complex van sociale huurwoningen te bouwen. Mitros heeft aangegeven daar wel 34 sociale huurwoningen (appartementen) te willen bouwen.

Het streven van Mitros is om deze woningen duurzaam te maken: nul-op-de-meter. Daarnaast wordt ingezet op veel eigen zeggenschap en invloed voor de huurders en een aantal elektrische deelauto’s. Mitros noemt het concept ‘Triple 100’: 100 procent duurzaam, 100 procent goedkoop en 100 procent zeggenschap.

Op deze manier lukt het om uit te komen op een percentage van 30 procent sociale huurwoningen op de Veemarkt.

Reacties