Utrecht 60 jaar terug: Utrecht koopt landgoed Nieuw-Amelisweerd

Foto: UN 13-04-1964

De gemeente Utrecht is erin geslaagd het landgoed Nieuw-Amelisweerd te kopen voor ruim twee miljoen gulden. Dat meldt het Utrechtsch Nieuwsblad op maandag 13 april 1964.

Het gemeentebestuur heeft de eigendom van dit landgoed in het bijzonder nagestreefd om meer mogelijkheden tot recreatie te verkrijgen voor de Utrechtse bevolking in de onmiddellijke omgeving van de stad. Het nieuw verworven gebied sluit aan op de terreinen van Oud-Amelisweerd en op die van Rhijnauwen. Deze beide landgoederen zijn reeds jaren in het bezit van de gemeente.
Nieuw-Amelisweerd is gelegen ter weerszijden van de Koningsweg en beslaat een oppervlakte van 124.44.86 ha. Het omvat een landhuis, een villa, twee boerenhoeven, zes arbeiderswoningen, schuren, erven, een koelhuis, bouw- en tuinland. Het grootste deel is het bos, boomgaarden en grienden.
Het ligt in het voornemen om het bos in beperkte mate voor het publiek open te stellen. Voor hiertoe kan worden overgegaan zullen er diverse voorzieningen moeten worden getroffen om het terrein voor de wandelaar begaanbaar te maken. Tevens is in overweging om een verbinding aan te brengen met Oud-Amelisweerd. Wanneer het bos zal worden opengesteld zal nader worden bekendgemaakt; verwacht wordt dat het omstreeks juli zal zijn. Slechts over een relatief beperkt gedeelte van het landgoed zal te zijner tijd moeten worden beschikt ten behoeve van de verwezenlijking van het uitbreidingsplan Maarschalkerweerd.
Het door jhr. Bosch van Drakestein bewoonde deel van het landhuis dat hem als rentmeester in gebruik en ter bewoning is afgestaan, zal uiterlijk op 1 september 1965 geheeld ontruimd aan de gemeente worden opgeleverd.

Cookieinstellingen