Straatnamen: Smakkelaarsveld

Foto: H. Boland HUA

Erik Tigelaar heeft jarenlang onderzoek gedaan naar de straatnamen in Utrecht. Dat heeft geresulteerd in het vorig jaar verschenen Utrechts straatnamenboek. Op Utrecht.nieuws.nl verschijnt regelmatig een kort artikel over een van de straten uit het Utrechts straatnamenboek. Dit keer Smakkelaarsveld.

De oostzijde van het Smakkelaarsveld is aangelegd op de plaats waar van 1664 tot 1926/1927 een binnenhaven lag. Deze haven was van 1664 tot het eind van de negentiende eeuw de plaats van afvaart en aankomst van het Leidsche Veer, de trekschuitendienst tussen Utrecht en Leiden, en bleef ook daarna van belang voor de lokale scheepvaart.
De straatnaam Smakkelaarsveld verwijst naar het ‘smakken’ (dobbelen) dat bij deze haven gebruik geweest zou zijn. Waarschijnlijk dobbelden sjouwers om werk, maar een andere optie is dat schippers dobbelden om aangeboden vrachten. De naam Smakkelaarsveld geldt vanaf 1 april 1974. Het zuidelijk deel van het Smakkelaarsveld heette voordien Leidseweg en het westelijk deel droeg tot 1 april 1974 de naam Tunnelweg.

Cookieinstellingen