Utrecht 60 jaar terug: problemen met de parkeerschijf

Foto: UN 25-03-1964

Er klopt iets niet met de parkeerschijfregeling in Utrecht. Het systeem, de regeling der parkeermogelijkheden, werkt wel goed, maar de controle erop is weinig elegant. Dit kan men horen van vreemdelingen die Utrecht bezoeken en van oud-Utrechters die nog eens in hun oude stad komen kijken en dan de stad verlaten met een procesverbaal wegens parkeren zonder schijf. Dat meldt het Utrechtsch Nieuwsblad op woensdag 25 maart 1964.

Om dit laatste draait het bij de klachten: dat men een verbaal krijgt hoewel men in zijn onschuld parkeerde zonder schijf. De politie weet, dit in het algemeen gesteld, dat ’t met de schijven nu eenmaal ‘een nare zaak’ is. Maar de gemeenteraad wilde indertijd nu eenmaal behalve de meters ook de schijven een kans geven. Als het aan de politie had gelegen, zouden er alleen parkeermeters zijn gekomen. Heus niet omdat men ze als profijtelijke spaarpotten ziet, de opbrengst interesseert de politie niet, want het gaat niet om het geld maar om een doelmatige regelingsmogelijkheid, maar omdat men er gemakkelijker controle op kan uitoefenen en ze voor het publiek duidelijker zijn dan de schijvenregeling.
Hoe zou het komen dat men de borden, in veelvoud aanwezig, niet ziet? In het drukke verkeer heeft de man achter het stuur veel aandacht bij de weg nodig. De altijd hoog geplaatste borden ontgaan hem dikwijls, of hij ziet alleen het bord parkeerzone en denkt dan: hier moet ik zijn. Dat hij zich dan nog houdt aan de parkeerduur vindt hij wellicht erg netjes van zichzelf, maar bij terugkomst ondergaat hij een koude douche: onder de ruitenwisser ‘de bon’. Omdat hij niet gezien heeft dat er ook nog hier en daar borden stonden, waarop nader over de schijf verteld werd en waar deze te krijgen zijn.

6000 verbalen
Sinds de invoering per half oktober van de schijf werden in Utrecht reeds meer dan zesduizend verbalen gemaakt tegen overtreders van dit voorschrift (dat is tweemaal zoveel als er overtredingen zijn gemaakt bij de meters). Als er met het sympathiekste, omdat er niet betaald behoeft te worden, middel nu juist veruit de meeste procesverbalen worden geoogst, is er dan niet iets mis?
In de circulaire van de officier van justitie heet het: ‘Wie de plaatselijke situatie niet uit ervaring kent, dient zich daar waar hij zijn auto wenst te parkeren terdege op de hoogte te stellen van de daar geldende regeling.’

Cookieinstellingen