Utrecht 60 jaar terug: buitenlandse studenten in Utrecht

Foto: UN 7-12-1963

In Utrecht studeren ruim 170 studenten die niet uit Nederland komen. Het blijkt dat Nederland niet zo ongeschikt is voor buitenlanders om te studeren. Dat meldt het Utrechtsch Nieuwsblad op zaterdag 7 december 1963.

Het probleem van de taal bestaat zeker, maar het wordt nogal eens gegeneraliseerd als onoverkomelijk. Carl Haakon uit Oslo, Noorwegen, vertelt hoe hij alleen drie jaar Duits had toen hij twee jaar geleden hier kwam. Hij bestudeerde een lesboekje en ging toen na twee maanden gewoon college lopen. Zo heeft hij betrekkelijk snel Nederlands geleerd. Voorlopig mag hij de examens mondeling doen, dat is makkelijker dan het schriftelijk uitdrukken.
Deze regeling bestaat voor de meeste buitenlanders. In het algemeen beginnen zij net als Carl Haakon gewoon met college lopen na dat ze een lesboekje hebben doorgewerkt.
Er zijn in Utrecht enkele ‘buitenlandse kolonies’: er studeren hier 30 Noren (allen medicijnen) en 24 Israëliërs (allen diergeneeskunde). Ook zijn er naar verhouding grote groepen Amerikanen en Indonesiërs.
De Noren studeren hier omdat er in hun land een studentenstop bestaat op de universiteit. Ze vormen een vrij hechte groep. In de Mensa aan het Lepelenburg hebben zij een eigen tafel en er is ook een soort los-vaste Noorse studentenvereniging. Ze vangen elkaar natuurlijk ook op als ze hier komen.
De studenten uit Israël zijn hier grotendeels naar toe gekomen op aanraden van twee Nederlandse dierenartsen die zich daar hebben gevestigd: dr. Van Hoeven en dr. Cohen. In Israël bestaat niet de mogelijkheid om diergeneeskunde te studeren. Wel is men bezig aan de oprichting van een veterinaire faculteit aan de Hebreeuwse universiteit van Jeruzalem.
De studenten, die meestal al landbouwervaring of iets dergelijks hebben, studeren grotendeels in Nederland. Een aantal wenst om begrijpelijke principiële redenen niet in een Duitssprekend land te studeren. Voor een groot deel zijn de in Utrecht studerende Israëliër’s getrouwd. Hun vrouwen zijn meegekomen en hebben hier veelal een baan.
Enkele Nederlandse universiteiten zijn er toe overgegaan om de toelating van buitenlandse studenten te beperken wegens het grote ruimteprobleem. De rector-magnificus van de Utrechtse universiteit, prof. dr. H. Freudenthal, heeft verklaard dat dit in Utrecht niet zal gebeuren.
De universiteit te Utrecht is altijd al terughoudend geweest met het toelaten van buitenlanders en veeleisend op het punt van getuigenschriften.

Cookieinstellingen