Utrecht 60 jaar terug: het zilveren jubileum van de Zuilense vrijwillige brandweer

Foto: UN

In 1961 bestaat de Zuilense vrijwillige brandweer 25 jaar. Vijfentwintig jaar loeien in de vroegere gemeente – nu de wijk – Zuilen de sirenes wanneer er tussen Marnixlaan en Zuilenselaan brand is, zo meldt het Utrechtsch Nieuwsblad op vrijdag 6 januari 1961. Een uniek instituut, aldus de krant, in een grote stad die ook over een beroepsbrandweer beschikt.

De Utrechtse beroepsmensen waren volgens het Utrechtsch Nieuwsblad na de annexatie van Zuilen ietwat huiverig toen zij met de amateur-brandweerlieden moesten gaan samenwerken. ‘In de loop der jaren hebben de wakkere gehelmde mannen van commandant J.A. Stolker echter getoond bij de bestrijding van het vuur best uit de weg te kunnen en men weet nu aan de “Ganzenmarkt” wat men aan “Zuilen” heeft’, aldus het Utrechtsch Nieuwsblad.
Het zilveren jubileum van de Zuilense vrijwillige brandweer wordt 14 januari gevierd. Eigenlijk veertien dagen te laat want het korps werd op 1 januari 1936 opgericht. Dat was toen nodig, aldus het Utrechtsch Nieuwsblad, omdat Zuilen zich in die dagen sterk uitbreidde en de brandbestrijding moest nog erg primitief gebeuren.
Ongeveer 25 mensen meldden zich aan en de eerste commandant was de heer J.A. Blok, die in 1961 ere-voorzitter is. Zes mensen uit die beginjaren maken in 1961 nog steeds deel uit van het korps, dat dan bijna zestig leden telt.
Wat was men in die dertiger jaren trots toen de Zuilense vrijwilligers hun eerste motorspuit kregen, zo schrijft het Utrechtsch Nieuwsblad. Na de bevrijding werd ernstig gestreefd naar uitbreiding van het korps met jonge mannen en naar modernisering van het materiaal. In verscheidende nationale wedstrijden voor vrijwillige brandweerkorpsen bleek Zuilen toen tot de besten te behoren.
Na de annexatie van Zuilen was het even zoeken en tasten naar de juiste manier van samenwerken met de Utrechtse beroepsbrandweer. Er is toen de afspraak gemaakt dat de vrijwilligers na het uitbreken van een brand in ‘eigen gebied’ binnen drie minuten moeten zijn uitgerukt. Is na die tijd dit sein niet op de Ganzenmarkt ontvangen, dan neemt Utrecht het werk over en rukt uit. Maar het is de Zuilense vrijwillige brandweer nog altijd gelukt om binnen die drie minuten te blijven.
Op het terrein van de voormalige borstelfabriek, waar de garages, het instructielokaal en de kantine zijn, zijn altijd twee man beroepspersoneel aanwezig. Zodra alarm wordt gegeven, gaat de sirene en worden de manschappen via een alarmsysteem gewaarschuwd.
Aangezien vele leden ploegendienst hebben of hun werk thuis verrichten, zijn er altijd genoeg mannen beschikbaar om direct na ’t eerste alarm naar de garages te ijlen, waar het moderne materieel staat. Men heeft laagdruk-autospuiten, een nevelspuit, drie aanhangwagens en drie manschapwagens.
Iedere maandagavond wordt geoefend en ook bij de jongeren blijkt de belangstelling voor dit vrijwilligerswerk aanwezig. Er zijn begin 1961 17 nieuwe leden in opleiding. Door de uitbreiding van de wijk Zuilen is het ook gewenst dat het vrijwillig brandweerkorps op peil blijft en wordt vergroot.
De sfeer tussen de leden is volgens het Utrechtsch Nieuwsblad bijzonder goed. De Zuilense vrijwillige brandweer heeft daarom alle reden om het zilveren jubileum feestelijk te gaan vieren. In het Utrechts stadhuis is er zaterdagmiddag 14 januari een receptie en ’s avonds volgt in Noord-Brabant een feestavond.

Reacties