Verzetsheldin Truus van Lier krijgt een monument in de stad

Foto: Utrechts archief

De Utrechtse verzetsheldin uit de Tweede Wereldoorlog, Truus van Lier, krijgt een monument in de stad. Het monument moet betekenis geven aan de moed van vrouwen om in verzet te komen, met Truus van Lier als inspirerend voorbeeld. Dit aspect is volgens de Adviescommissie Beeldende Kunst en Vormging met externe deskundigen onderbelicht bij oorlogsmonumenten in de stad en bij de herdenkingen aan de Tweede Wereldoorlog. De commissie adviseert het college positief over het initiatief voor dit monument.

Een kunstwerkgroep waar de initiatiefnemers in vertegenwoordigd zijn stelt een kunstopdracht samen voor een hedendaags monument. Het kunstwerk kan verschillende vormen hebben. Drie kunstenaars worden uitgenodigd om een ontwerp te maken, waarbij de oproep wordt gedaan om breder te denken dan het traditionele beeld op een sokkel.
Het monument moet een waardevolle aanvulling worden op de Utrechtse collectie van ruim 400 kunstwerken in de openbare ruimte en wordt gefinancierd uit het budget van het gemeentelijke Fonds Stadsverfraaiïng. Dit fonds bestaat sinds 1948 en heeft bijgedragen aan openbare kunst uit verschillende stijlen in alle wijken van de stad. Als mogelijke locatie hebben de initiatiefnemers het Zocherplantsoen op het oog. Als er meer duidelijk is over de locatie en het ontwerp stemt de gemeente af met direct omwonenden. De verwachting is dat het monument in de loop van 2021 tot stand komt.

Reacties