Restauratie bastionmuur Sonnenborgh van start

Foto: Sonnenborgh

De restauratie van de bastionmuur van de Sonnenborgh in Utrecht is  van start. De werkzaamheden worden in 2019 en 2020 uitgevoerd en maken deel uit van een restauratieproject waarin ook het terrein boven op het bastion opnieuw bestraat wordt en de dakbedekking van de Sterrenwachtgebouwen vervangen wordt. De restauratie wordt uitgevoerd door de eigenaar Stichting K.F. Hein Fonds Monumenten en wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds Erfgoedparels van de Provincie Utrecht.

Bastion Sonnenborgh is een icoon in de stad: het is het meest compleet bewaarde bastion van de zestiende-eeuwse verdedigingswerken van Karel V in Utrecht. Net als alle grote monumenten, heeft ook de Sonnenborgh eens in de zoveel jaren een grote restauratie nodig. Met name de conditie van het voegwerk en de bollingen in sommige muurdelen (zogenaamde uitbuikingen) geven daar aanleiding toe.
De werkzaamheden hebben geen invloed op de toegankelijkheid van museum en sterrenwacht Sonnenborgh, dat boven op het bastion ligt. De openingstijden blijven hetzelfde en zijn te vinden op sonnenborgh.nl.
Ook het Zocherpark en het wandelpad rondom het bastion blijven gedurende de werkzaamheden gewoon toegankelijk: de steigers en bouwplaatsvoorzieningen worden vlakbij de muur geplaatst.
Eigenaar K.F. Hein Fonds Monumenten heeft zorgvuldig onderzoek uit laten voeren naar de conditie van de stenen en het voegwerk en naar de ideale samenstelling van de mortel om de muur te herstellen. Tot nu toe is steeds plaatselijk herstel uitgevoerd, waarbij een deel van het voegwerk werd vervangen. Uit het onderzoek en overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed blijkt dat het nu nodig is de hele muur te restaureren. Ook zal de bestrating bovenop het bastion vernieuwd worden, zodat het regenwater beter afgevoerd wordt en zo min mogelijk door kan dringen in de muur. Daarnaast zal van de monumentale gebouwen bovenop het bastion de dakbedekking vervangen worden. De werkzaamheden zullen tussen de zomer van 2019 en eind 2020 worden uitgevoerd, waarbij ook aandacht is voor de muurplanten en de dwergvleermuizen die rond het bastion vliegen.
Over K.F. Hein Fonds Monumenten
Het K.F. Hein Fonds Monumenten is gelieerd aan het K.F. Hein Fonds en bezit een aantal iconische monumentale panden in Utrecht. Deze panden worden goed onderhouden en verhuurd, zoveel mogelijk aan organisaties met een cultureel of maatschappelijk karakter. Met de huuropbrengsten wordt het jaarlijkse onderhoud van de panden gefinancierd.

Reacties

0