Provincie treedt toe tot bestuur Het Utrechts Archief

Foto: Utrechts Archief

De provincie Utrecht is toegetreden tot de Gemeenschappelijke Regeling van Het Utrechts Archief. Hiermee gaan het Rijk, provincie en gemeente Utrecht nauwer samenwerken om provinciaal cultureel erfgoed te bewaren en toegankelijk te maken.

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van Het Utrechts Archief op maandag 11 maart werd feestelijk stilgestaan bij de toetreding. De provincie maakt sinds 1 januari deel uit van de Gemeenschappelijke Regeling. In de komende jaren werken provincie en archief intensief samen aan (digitaal) informatiebeheer, publieksbereik en het toegankelijk maken van de provinciale archiefcollectie. Om de duurzame toegankelijkheid van de digitale bronnen op lange termijn te verzekeren, wordt de provincie aangesloten op het e-Depot. Parallel wordt gewerkt aan de bewerking van de papieren archieven van het provinciaal bestuur uit de voorbije decennia. Belangrijke onderdelen daarvan, zoals de notulen van de vergaderingen van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten worden gedigitaliseerd. Ook wordt de fotocollectie met historische foto’s uit de provincie uitgebreid.
Bestuursvoorzitter Anke Klein van Het Utrechts Archief is verheugd over de nieuwe samenwerkingsvorm: “Door de bundeling van de archiefcollecties van Rijk, Provincie Utrecht en de Gemeente Utrecht, kunnen deze hun maatschappelijke rol in de samenleving optimaal vervullen. Daarnaast werken we als overheden op deze manier intensiever samen aan duurzaam digitaal informatiebeheer”.
Ook gedeputeerde Cultuur Mariëtte Pennarts van de provincie Utrecht is enthousiast over de geïntensiveerde samenwerking tussen de organisaties: “De komende jaren ligt er een grote uitdaging om belangrijke digitale informatie ook op lange termijn toegankelijk te houden. Met de aansluiting op het e-Depot zetten we hierin een belangrijke stap. Daarnaast kunnen we met de tentoonstellingen en educatie-activiteiten van Het Utrechts Archief het mooie erfgoed uit de hele provincie nog meer onder de aandacht brengen”.
Het Utrechts Archief beheert bijna twee kilometer provinciaal archief, van documenten uit de provinciale administratie tot foto’s, tekeningen, kaarten en films. Een deel van de toegangen, scans en de provinciale beeldcollectie is al online beschikbaar.

'

Reacties

article
71025
De provincie Utrecht is toegetreden tot de Gemeenschappelijke Regeling van Het Utrechts Archief. Hiermee gaan
https://utrecht.nieuws.nl/geschiedenis/71025/provincie-treedt-toe-tot-bestuur-het-utrechts-archief/
2019-03-13T10:00:22+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/340/2019/03/12181655/1-mei-groepsportret-personeel-provinciehuis-op-binnenterrein-paushuize-vermoedelijk-ter-gelegenheid-.jpg
Geschiedenis