Regio Utrecht is Europa’s meest competitieve regio

Foto: EU

De Europese Commissie heeft de regio Utrecht aangewezen als meest competitieve regio van Europa. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde Regional Competitiveness Index (RCI), die elke drie jaar verschijnt. Het betekent dat Utrecht de regio is met de grootste concurrentiekracht. Onderzoekers vergeleken 234 Europese regio’s op bijna 70 indicatoren voor het vestigingsklimaat zoals macro-economische stabiliteit, infrastructurele voorzieningen, onderwijskwaliteit en arbeidsmarkt. Utrecht scoort daarbij het hoogst op opleidingsniveau en innovatie.

In de index zijn indicatoren opgenomen op basis van elf thema’s: Institutions, Macroeconomic Stability, Infrastructure, Health, Basic Education, Higher Education, Labour Market, Market Size, Technological Readiness, Business Sophistication en Innovation. Utrecht scoort onverminderd hoog op het aandeel hoogopgeleide beroepsbevolking, innovatie en marktomvang. Uit het onderzoek wordt verder duidelijk dat de arbeidsmarktkansen van jongeren in Utrecht ten opzichte van andere regio’s erg hoog zijn en dat er een zeer hoge arbeidsmarktparticipatie van vrouwen is die samenhangt met hun hoge opleidingsniveau in Utrecht.
Minister-president Mark Rutte:  “Een sterke economie, een goede samenwerking tussen overheden en bedrijfsleven en een aantrekkelijk klimaat voor innovatieve ondernemers: het is allemaal belangrijk voor de toekomst van Nederland én voor die van Europa. De regio Utrecht heeft laten zien hoe succesvol hun aanpak is. Een prachtig resultaat voor Utrecht en daarmee voor heel Nederland.” 
Burgemeester Sharon Dijksma: “Onze regio zit boordevol innovatie, talent en economische kracht. Het is dan ook niet voor niets dat van de meer dan 200 economische regio’s in Europa, Utrecht is uitgeroepen tot de nummer één competitieve regio. Door intensieve samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden binnen de Economic Board Utrecht zetten we ons in om ook de komende jaren nummer één te blijven.”
Wethouder Susanne Schilderman (Economische Zaken): “Het gaat op economisch vlak goed met regio Utrecht. Daar mogen we trots op zijn. Tegelijk brengt dit ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. We moeten zorgen dat iedereen daarvan mee kan blijven profiteren. Op een aantal gebieden hebben wij belangrijke en vooruitstrevende kennis; wij weten hoe we het aan moeten pakken. Nummer één zijn op een lijst als deze betekent ook dat het mede aan ons om andere regio’s op de vlakken waar wij goed op scoren te helpen door die kennis te delen. Er worden hier zo veel mooie innovaties ontwikkeld. Die gaan we met de wereld delen.”
In totaal is bijna een vijfde van alle banen in de regio Utrecht in de gezondheidssector en zijn hierin meer dan tweeduizend bedrijven en honderd startups actief. Vijftig procent van al het landelijke onderzoek en ontwikkeling in medische wetenschap vindt hier plaats en twintig procent van alle Nederlandse onderzoekers op het gebied van gezondheid en biotechnologie werkt hier. Met het Utrecht Science Park, het grootste science park van Nederland, als hart van de gezondheidseconomie ligt er dus een sterke basis voor de ambities van regio Utrecht.
De nummer één positie in de RCI is een onderstreping van de regionale inspanningen om bedrijven, kennisinstellingen en overheden bij elkaar te brengen voor een gezond vestigingsklimaat en brede welvaart voor onze inwoners. De benoeming tot meest competitieve regio van Europa is ook een stimulans om de onlangs ingezette regiopositionering van Utrecht als Heart of Health nog verder internationaal uit te dragen.

Cookieinstellingen