Gemeente gaat kwetsbare winkelgebieden ondersteunen

We gaan vanuit de Mariastraat de .... straat in. Ook hier volop drukte met winkelende mensen...
Foto: utrecht.nieuws.nl

Door de coronacrisis is de urgentie om een aantal winkelgebieden extra te ondersteunen vergroot. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom de “Aanpak kwetsbare winkelgebieden” vastgesteld. In dit programma worden zes winkelgebieden benoemd die extra aandacht kunnen gebruiken de komende jaren.

Per winkelgebied is een concept-plan van aanpak omschreven. Dit wordt per winkelgebied samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en andere belanghebbenden verder uitgewerkt. Daarna volgt de uitvoering en daarvoor is een subsidie beschikbaar. Naast de subsidies zijn ook andere hulpmiddelen beschikbaar zoals de inzet van buurtconciërges of kleine aanpassingen in de openbare ruimte.
Klanten winkelen steeds vaker online. Dit heeft effect op winkels in de stad. Die functioneren daardoor soms minder goed. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot leegstand op bepaalde plekken of een minder aantrekkelijke mix van voorzieningen. Maar er zijn ook andere uitdagingen voor winkelcentra. Zoals een verouderde uitstraling van een winkelcentrum of een toenemend gevoel van onveiligheid. Door de coronacrisis is er ook sprake van een verschuiving van bezoekers: minder in het centrum, meer in de buurtwinkelcentra.
Er blijken twee typen winkelgebieden het meest kwetsbaar te zijn. Kwetsbare winkelcentra in kwetsbare wijken zijn winkelcentra die – ook vóór corona al – niet goed functioneerden en van matige kwaliteit waren. En het zijn wijken waar als gevolg van corona het risico op verdere verslechtering het meest is toegenomen: De Klop, Gagelhof en Vasco da Gamalaan.
De tweede groep betreft winkelgebieden met een groot aandeel niet-dagelijks aanbod, zoals kleding- en schoenenwinkels, boek- en muziekwinkels, winkels met huishoudelijke artikelen, warenhuizen etc. De landelijke beperkingen voor niet-essentiële winkels en horeca hebben in die gebieden grote nadelige effecten. Daarbij gaat het om het centrum/binnenstad, Leidsche Rijn Centrum en Shopping Center Overvecht. Wethouder Klaas Verschuure: “We zetten fors in op de verbetering van kwetsbare winkelgebieden, niet alleen omdat zij het visitekaartje van de stad zijn, ook omdat ze bijdragen aan een aantrekkelijk Utrechts woon-, leef- en ondernemersklimaat. Hierbij wil ik dan ook alle vastgoedeigenaren met leegstaande panden vragen om met ons mee te denken over een (tijdelijke) andere invulling.”
Om kleine ondernemingen te steunen is een subsidie beschikbaar om zich naar een meer kansrijke plek te verplaatsen. Uitgangspunt daarbij is dat deze subsidie moet bijdragen aan de gemeentelijke doelen voor de middellange en lange termijn, zoals economisch herstel en versterking van de hoofdwinkelstructuur. Voorstellen en subsidieaanvragen voor vitale winkelgebieden kunnen vanaf medio juni ingediend worden, via de site van de gemeente.
Een voorbeeld van een aanpak per winkelgebied is Morgen Mooier Maken (MMM), wat als doel heeft de toenemende leegstand in de binnenstad een halt toe roepen en de leegstaande panden door nieuwe functies te laten invullen. Dit plan is in samenwerking met de Vereniging van Commercieel onroerend goed eigenaren Utrecht Centrum (VCOC) en Centrummanagement Utrecht (CMU) tot stand gekomen en voorziet in een aanpak om de leegstand terug te dringen. Om initiatieven te stimuleren die de leegstand terugdringen en de vitaliteit van belangrijke winkelstraten versterken is per 15 juni een subsidie beschikbaar.
De concept-aanpak meest kwetsbare winkelgebieden is één van de maatregelen waarmee Utrecht investeert in de kwaliteit en toekomst van de stad om snel en sterk uit de coronacrisis te komen. Dit maakt deel uit van het corona-maatregelenpakket gericht op steun voor de vitale hoofdstructuur van stedelijke voorzieningen en de retail in het bijzonder. Stap voor stap werken we samen met inwoners, het rijk, ondernemers en maatschappelijke organisaties naar een gezonde stad, waarin weer volop ruimte is voor leven en werken.
Voorstellen en subsidieaanvragen voor vitale winkelgebieden en Morgen Mooier Maken kunnen vanaf medio juni ingediend worden, via: https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/subsidiehulp/werk-en-ondernemen/

Reacties

Cookieinstellingen