Coronacrisis veroorzaakt forse daling van de vraag naar kantoren in Utrecht

Foto: Ronald Carreno via pixabay

De vraag naar kantoren op de Utrechtse kantorenmarkt is in 2020 sterk teruggevallen. Vergeleken met het voorgaande jaar werd maar liefst 130 duizend m² minder kantoorruimte verhandeld. Dit blijkt uit het vandaag verschenen rapport Sprekende Cijfers Kantorenmarkten 2021 van Molenbeek Makelaars (partner in Dynamis).

De coronacrisis heeft bedrijven terughoudend gemaakt om nieuwe ruimte aan te huren of aan te kopen. De huisvestingsbeslissing wordt mede uitgesteld door de onzekere effecten van het thuiswerken op lange termijn. De terughoudendheid heeft in 2020 geleid tot een totaal opnamevolume van slechts 62 duizend m² in de Domstad, een daling van ruim twee derde ten opzichte van het recordjaar 2019.
Door de goede uitgangspositie op de Utrechtse kantorenmarkt blijven de gevolgen van de coronacrisis op de lange termijn beperkt. Een situatie van fors overaanbod zoals tijdens de vorige crises het geval was, treedt nu niet op. Een toename van de keuzemogelijkheden op de kantorenmarkt van Utrecht biedt voor een deel van de gebruikers juist mogelijkheden. Met name kwalitatief aanbod is in de afgelopen jaren steeds schaarser geworden.

Reacties