Dit jaar extra aandacht voor ‘Dag van de Ondernemer’

Foto: Alyibel Colmenares via pixabay

In de aanloop naar de jaarlijkse Dag van de Ondernemer, op vrijdag 20 november a.s., besteden de burgemeester en wethouders deze week extra aandacht aan Utrechtse ondernemers.

De landelijke Dag van de Ondernemer is een initiatief van MKB Nederland en wordt dit jaar voor de vijfde keer gehouden. Op iedere derde vrijdag van november zet het MKB Nederland de 1,5 miljoen ondernemers in het spotlicht. De aandacht van het Utrechtse college gaat uit naar allerlei soorten ondernemers, groot en klein.
“We onderhouden het hele jaar door goed contact met onze ondernemers, maar het leek ons goed om dit keer wat extra tijd vrij te maken voor de Dag van de Ondernemer”, legt wethouder Klaas Verschuure (Economische Zaken) uit. “Deze week hebben de burgemeester en alle wethouders gebeld met verschillende Utrechtse ondernemers. Om te horen hoe het met hen gaat, waar ze tegenaan lopen in deze coronacrisis. Soms was het nodig om een hart onder de riem te steken, want het zijn voor velen zware tijden.”
In de gehele provincie Utrecht zijn er ruim 105 duizend bedrijven, 37 duizend daarvan in de stad Utrecht. Samen zijn de bedrijven in Utrecht goed voor 270 duizend banen. “Daarmee wordt Utrecht ook wel het economische hart van ons land genoemd”, zegt wethouder Klaas Verschuure.
In een onderzoek van de gemeente Utrecht naar de economische gevolgen van de coronacrisis blijkt dat één op de zeven ondernemers in Utrecht afscheid heeft moeten nemen van personeel. In het onderzoek geven de ondernemers aan dat zij in de coronaperiode door gebrek aan werk en opdrachten afscheid hebben moeten nemen van personeel. Daar staat tegenover dat vijf procent juist medewerkers aanneemt en dat vijf procent van de ondernemers mogelijkheden ziet om nieuwe medewerkers op te leiden. Iets meer dan de helft van de ondernemers gaf aan weinig effecten te merken op de werkgelegenheid.
Volgens een analyse door het CPB stijgt de werkloosheid naar 8,4 procent. Voor Utrecht zou dat betekenen dat er meer dan 10.000 mensen zonder baan komen. Bedrijven konden dit jaar een aanvraag indienen voor loonkostensteun via de landelijke NOW-regeling. In totaal kregen meer dan 6.600 Utrechtse ondernemers de loonkostensteun toegekend. Momenteel is de regeling NOW 3 geopend; tot en met 13 december kunnen bedrijven nog een aanvraag indienen.

Reacties