Fors financieringstekort MKB in regio Utrecht

Foto: Pixabay

Onderzoek naar de financieringsbehoefte van het MKB laat een duidelijke behoefte zien naar groei- en risicokapitaal in de provincie Utrecht en Gooi en Vechtstreek, aldus de provincie Utrecht. Het ‘financieringsgat’ tussen vraag en aanbod van kapitaal bedraagt maar liefst 1,6 miljard euro. Het grootste deel van deze mismatch ligt bij het groeiende en innovatieve MKB in de regio. Traditioneel de “motor” van onze economie.

Gedeputeerde Strijk: “Ik maak me oprecht zorgen of deze regio de hoogconjunctuur wel ten volle benut. We laten ruim 40 procent van de financieringsbehoefte van het MKB liggen. Dat betekent dat soms startende bedrijven hun innovaties niet verder kunnen ontwikkelen die we hard nodig hebben om maatschappelijke problemen op te lossen. Nieuwe energiebronnen bijvoorbeeld. En het betekent ook dat we nieuwe banen laten liggen voor mensen in Utrecht die misschien hun werk verliezen door toenemende digitalisering en robotisering. We moeten blijven innoveren; en daar hoort ook financiering bij.”
In vervolg op een onderzoek in 2018 door PWC naar de behoefte en noodzaak van een regionaal investeringsfonds, heeft de provincie Utrecht recent dit verdiepend onderzoek laten uitvoeren door de externe bureaus REBEL/Panteia. Rebel is gespecialiseerd in financiële vraagstukken op het gebied van duurzaamheid, transport, stedelijke ontwikkeling, gezondheidszorg en de sociale sector en Panteia in datagedreven onderzoek en advies.
Om de welvaart en het welzijn van de regio blijvend te versterken heeft de provincie Utrecht, samen met de gemeenten Utrecht, Amersfoort en Hilversum en de Universiteit Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht de opdracht gegeven om een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) op te zetten. Deze ROM krijgt een rol bij de ontwikkeling en (toeleiding naar) financiering van MKB en projecten die bijdragen aan het profiel van de regio op het gebied van gezond stedelijk leven. De ROM gaat naar verwachting op 1 januari 2020 van start.

Cookieinstellingen