Minder Utrechters met bijstandsuitkering

Jongere aan het werk
Foto: CC0 Public Domain

Het aantal Utrechtse huishoudens met een uitkering is eind 2017 gedaald naar 10.124, tegen 10.274 een half jaar eerder. Dat is lager dan het voorspelde aantal van 10.200 en iets hoger dan de 10.100 van begin 2017. In 2017 kregen veel meer inwoners een uitkering omdat veel statushouders een woning kregen en de AOW-gerechtigde leeftijd is verhoogd. Dat het aantal inwoners met een uitkering lager uitvalt, betekent dat de uitstroom uit de uitkering sneller verloopt dan verwacht.

In 2017 hoefden 1.139 inwoners geen uitkering meer te ontvangen, omdat ze werk hebben gekregen. Hiermee heeft Utrecht de doelstelling van 1000 inwoners die uitstromen gehaald. Dit resultaat heeft te maken met de aantrekkingskracht van de arbeidsmarkt door positieve economische ontwikkelingen. Daarnaast zet de gemeente meer in op intensiever contact met inwoners voor de begeleiding naar werk en op het beter informeren van inwoners over de regels en verplichtingen bij een uitkering. Door overleg met werkgevers en het beter matchen van inwoners met passend werk, streven we naar zogenoemde duurzame uitstroom. Dat is een situatie dat inwoners voor langere tijd bij dezelfde werkgever aan het werk blijven en zich ontwikkelen. Van het aantal inwoners dat in 2016 uitstroomde naar werk was na een jaar 84 procent niet opnieuw in de bijstand. Het percentage voor 2017 kan eind 2018 worden vastgesteld.

Meer informatie over ontwikkelingen in de bijstand gedurende het vierde kwartaal 2017 staat in de Monitor Participatiewet.

Reacties

0