Utrecht en Amsterdam gaan op handelsmissie in Beieren

Foto: Pixabay

Bedrijven en startups uit Utrecht en Amsterdam reizen deze week af naar het Zuid-Duitse Beieren om de handelsrelaties te versterken. Nederland doet traditioneel veel goede zaken met West-Duitsland, maar de handel met Beieren blijft achter. Omdat de Beierse deelstaat 18% van het Duitse bruto binnenlands product (BBP) vertegenwoordigt, liggen hier groeikansen voor bedrijven en startups in de innovatieve sectoren Digital Media, eHealth en Urban Mobility.

Dat de Amsterdamse en Utrechtse regio’s gezamenlijk deze reis organiseren is uniek. Wethouder Jeroen Kreijkamp (Economische zaken) zal de delegatie leiden en is blij met de missie: ‘Niet eerder ging er een handelsreis vanuit twee Nederlandse regio’s. Het is bijzonder dat er ruim negentig deelnemers meegaan en er een grote afvaardiging van startups deelneemt’.

De missie is geslaagd op het moment dat de deelnemers hun netwerk hebben kunnen versterken in Beieren, omdat zakendoen in Zuid-Duitsland sterk op basis van vertrouwen en bestaande relaties plaatsvindt. Het is daarnaast fantastische bijvangst als er concrete afspraken over samenwerking worden gemaakt.

Tijdens de missie staan de volgende thema’s centraal: Digitial Media, eHealth, Urban Mobility en er is een bootcamp voor de Utrechtse en Amsterdamse Startups die meegaan.

Voor de Digital Media sector is Beieren interessant, omdat een kwart van de Duitse top-100 mediabedrijven in die deelstaat gevestigd is. Voor Nederlandse bedrijven die digitale zorgtoepassingen leveren, liggen er goede kansen, omdat het Duitse zorgstelsel veel ruimte biedt voor verdere digitalisering. Beieren heeft in Europa een leidende positie in de ontwikkeling van duurzame mobiliteitsoplossingen. De krachtige auto industrie in de regio heeft ertoe geleid dat bedrijven, overheden en kennisinstellingen sinds jaar en dag goed samenwerken. In Amsterdam en Utrecht is een groot aantal bedrijven met hoogwaardige innovaties en unieke oplossingen op het gebied van stedelijke mobiliteit gevestigd. Het vormen van allianties met Beieren biedt zakelijke kansen voor alle partijen.

Reacties