112

Utrecht pakt autokraken aan

Foto: utrecht.nieuws.nl

Sinds 2014 neemt het aantal autokraken in Utrecht weer toe. Het afgelopen jaar vonden er zo’n 6.000 autokraken plaats in Utrecht. Daarom is besloten om een aanpak te starten naar het voorbeeld van het vorig jaar gestarte actieplan fietsdiefstal.

Deze aanpak, beschreven in het ‘actieplan autokraak 2017-2018‘, beslaat vier sporen: het vergroten van de bewustwording, extra toezicht, fysieke maatregelen en opsporing.

De meest gestolen auto’s zijn de Volkswagen en de Audi. De prijs van de ingebouwde navigatiesystemen voor deze merken varieert tussen 800 en 3.000 euro. Deze navigatiesystemen leveren op de illegale markt een aanzienlijk bedrag op.

De wijken waar de meeste autokraken voorkomen zijn Noordwest (931 in 2016), Zuidwest (738), de binnenstad (678). De minste autokraken komen voor in Zuid (369), Vleuten-De Meern ( 4230 en Leidsche Rijn (445).

Populaire inbraakmethoden zijn het ruitje intikken of het slot forceren. Navigatiesystemen, gevolgd door computerapparatuur en kentekendiefstallen zijn de populairste objecten die gestolen worden. Daarna volgen tassen, brillen en radio-/CD-spelers.

Op basis van de analyse van data over autokraken worden hotspots in beeld gebracht en wordt er gewerkt aan een autokraakvoorspeller. Op basis van de data worden de buurten en straten met een verhoogde kans op autokraak geprioriteerd voor preventieve maatregelen.

Reacties