Stijging jongerenoverlast in 2016

Foto: utrecht.nieuws.nl

In 2016 gaf 23,5 procent van de respondenten van de Inwoners enquete over jeugdoverlast aan vaak jongerenoverlast in de buurt te ervaren. Het streven van de gemeente is dit cijfer te laten dalen naar 17 procent.

In 2016 zijn bij de gemeente 385 meldingen over jeugdoverlast binnengekomen. In 2015 waren dit er nog 287. De laatste twee jaar is er na een daling weer sprake van een stijging van het aantal meldingen. Ook bij de politie stijgt het aantal meldingen, na een daling, de laatste twee jaar weer.

Het aantal aangehouden jeugdige verdachten was het afgelopen jaar 1,7 procent van het totaal aantal jeugdigen in de leeftijdscategorie 12 tot en met 24 jaar. Dit is een afname ten opzichte van 2015 toen het 2,1 procent was.

Utrecht telde eind 2016 14 problematische jeugdgroepen. Zes groepen bestonden ook al in 2015. De overige acht groepen zijn in de loop van 2016 in beeld gekomen. In de loop van 2016 zijn zeven groepen ‘afgesloten’. In totaal maken 164 jongeren deel uit van een problematische jeugdgroep, waarvan 60 jongeren nog minderjarig waren. Het aantal problematische jeugdgroepen bleef de afgelopen drie jaar redelijk stabiel.

Alle jongeren die gezien worden in een problematische jeugdgroep worden hierover ge├»nformeerd door middel van een brief. Ook ouders van thuiswonende jongeren krijgen zo’n brief. In veel gevallen is de brief aanleiding geweest voor gesprekken met de ouders. Het jongerenwerk heeft in 2016 118 oudergesprekken gevoerd, vaak samen met de wijkagent. Daarnaast is zo’n 70 procent van de jongeren uit jeugdgroepen het afgelopen jaar individueel begeleid door het jongerenwerk.

Voor plegers van ernstige overlast en criminaliteit is er de zogeheten Top X aanpak. Het gaat hierbij om een combinatie van zorg, straf en ‘bestuurlijke maatregelen’. In 2016 bestond de Top X lijst van het district Utrecht uit 89 personen. Eind 2016 stroomden er nog eens 29 personen in. Bijna tweederde van de Top X is nog geen 24 jaar. Op de Top X lijst stonden bijna 40 jeugdige veelplegers, 36 plegers van High Impact Crimes en een kleine dertig personen die als kopstuk van een jeugdgroep op de Top X lijst zijn gekomen.

Reacties