Vaker op de fiets bij ritten tot 15 kilometer

jun 24 , 11:09 Stadsnieuws
fietsers op doorfietsroute f199 in amersfoort
Fietsen als meest aantrekkelijke en meest populaire manier van reizen voor ritten tot 15 kilometer. Dat is de ambitie van de provincie Utrecht. Om dit te bereiken is een budget van ruim 90 miljoen euro vrijgemaakt tot en met 2023. Daarvan is 76 miljoen euro gerealiseerd en 13,6 miljoen euro geprogrammeerd voor 2024 en verder. Een nieuw rapport evalueert de gedane inspanningen en investeringen van het uitvoeringsprogramma Fiets. Een van de conclusies uit het rapport is dat steeds meer inwoners van onze provincie de fiets pakken voor ritten tot 15 kilometer.
Een van de doelen van het programma is verbetering van het Regionaal fietsnetwerk, waarvan negen geplande doorfietsroutes in de provincie van in totaal 150 kilometer een belangrijk onderdeel vormen. Er is gestart met de aanleg van verschillende delen, bijvoorbeeld op de 33 kilometer lange route tussen Utrecht Science Park en Veenendaal. Ook zijn er deeltrajecten geopend zoals in IJsselstein en in mei 2024 werd de eerste volledig gerealiseerde doorfietsroute, de F199 tussen Amersfoort en Bunschoten, officieel geopend. Daarnaast is er in totaal bijgedragen aan de realisatie van 2.950 fietsparkeerplekken bij bushaltes op gemeentelijk grondgebied, zoals bij bushalte Meerkerk en bij busstation Lekbrug Vianen. Verder zijn er tot nu toe 550 plekken bijgekomen op plaatsen waar de provincie zelf verantwoordelijk is.
Uitvoeringsprogramma Fiets
Met het oog op het aflopen van het uitvoeringsprogramma Fiets 2019-2023 en vooruitkijkend naar een vervolg als onderdeel van het nieuwe Bereikbaarheidsprogramma 2025-2029 is het evaluatierapport
Uitvoeringsprogramma Fiets 2019-2023 opgesteld. Het rapport focust zich op de evaluatie van de gestelde doelen en de behaalde resultaten. Hoewel het Uitvoeringsprogramma Fiets formeel een doorlooptijd had tot 2023 is de uitvoering van belangrijke onderdelen nog gaande, zoals de realisatie van doorfietsroutes en fietsparkeervoorzieningen. Dat maakt dat er wel uitspraken mogelijk zijn over input en output, maar minder over outcome en maatschappelijke impact. Laatstgenoemde zijn beleidsdoelen waar de provincie slechts indirect invloed op heeft.
Ambitie
Het evaluatierapport stelt wel vast dat het aandeel van de fiets in het totaal van gemaakte reizen tot 15 kilometer steeg van 34% in 2018 naar 38% in 2022. Maar de ambitie is groter dan dat. Om het beoogde percentage van 50% te halen besteedt de provincie Utrecht nog meer aandacht aan het aanleggen van een Regionaal fietsnetwerk, het aanjagen van vernieuwingen om de veiligheid en doorstroming op fietspaden te verbeteren en het verleiden van mensen om meer te gaan fietsen.