Utrecht gaat invoering 30 km per uur in de stad onderzoeken

jul 02 , 17:15 Stadsnieuws
speed limit 909986 1280
De gemeente Utrecht gaat onderzoeken of het mogelijk is om de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur in heel de stad in één keer in te voeren. Daartoe draagt de gemeenteraad het gemeentebestuur op in een motie . Dat meldt Mobiliteit.nl.
De gemeente Utrecht wilde de maximumsnelheid van 30 kilometer gefaseerd invoeren met een tijdspad tot 2040. De indieners van de motie - D66, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en EenUtrecht- constateren dat in Amsterdam in december 2023 een maximumsnelheid van 30 kilometer in december 2023 in één keer is ingevoerd. Bovendien leidt volgens de indieners van de motie een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur tot minder ongevallen en heeft voordelen voor de leefbaarheid en biedt mogelijkheden om de openbare ruimte te herverdelen. De eerste signalen van het invoeren van 30 kilometer per uur in Amsterdam zijn bovendien positief. Volgens de indieners van de motie is in een keer invoeren van 30 kilometer per uur voor bewoners ook duidelijker.
De resultaten van het onderzoek zullen in het eerste kwartaal van 2025 met de gemeenteraad worden gedeeld. Daarna kan er een keuze gemaakt worden. De motie werd breed gesteund in de gemeenteraad. Alleen het CDA, DENK, Stadsbelang Utrecht, UtrechtNu! en de VVD stemden tegen.
Vorig jaar startte de gemeente een campagne met de slogan '030 gaat voor 30'. In september gold de maximumsnelheid al voor ongeveer 70 procent van de straten van de stad. Een aantal wegen die als hoofdroutes dienen blijven nog wel 50 kilometer per uur, zoals de Einsteindreef, de Beneluxlaan en de Vleutensebaan.