Start bouw van de eerste 165 sociale huurwoningen in Cartesius

mei 16 , 11:12 Stadsnieuws
cartesius healthy urban living
Met het symbolisch boren van de eerste paal bekrachtigde Bart van der Vossen (Directeur Ruimte Gemeente Utrecht) een nieuw hoofdstuk voor Cartesius Utrecht; de start bouw van Okinawa met 165 sociale huurwoningen voor woningbouwcorporatie Portaal. In het monumentale CAB werd tevens symbolisch de laatste paal voor de realisatie van 246 huurwoningen geboord door Paul Oremus (Country Manager/Fund Manager van CBRE Investment Management) die boven het CAB zullen verrijzen. Deze twee mijlpalen werden gevierd met het Cartesius ontwikkelconsortium (MRP en Ballast Nedam Development), woningcorporatie Portaal, De Tussenvoorziening en CBRE Investment Management, Heddes Bouw & Ontwikkeling en een groot aantal partners.
De 411 huurwoningen zijn onderdeel van de 2e fase in Cartesius waar in totaal 770 nieuwe woningen worden gerealiseerd. De CAB onderbouw wordt ontwikkeld tot de “Huiskamer van de Wijk” met onder andere een supermarkt, horeca, het CAB Lab voor onderzoek en experimenten en veel andere dagelijkse voorzieningen
De bouw van Okinawa met de eerste 165 sociale huurwoningen in de gebiedsontwikkeling Cartesius is nu gestart. Okinawa, de naam voor dit gebouw, is een verwijzing naar een van de Blue Zones. Dit zijn plaatsen op de wereld waar mensen langer gezond en gelukkig leven, een belangrijke inspiratiebron voor Cartesius Utrecht. In Okinawa komt een Gemengd Wonen concept van Portaal. Dit is een woonvorm waarbij bewoners met en zonder woonbegeleiding er bewust voor kiezen om in georganiseerd verband samen te wonen. De bewoners die begeleiding nodig hebben krijgen dat van De Tussenvoorziening om zo weer mee te doen aan de maatschappij.
Gemengd Wonen is inmiddels een onmisbare woonvorm om aandachtsgroepen zoals huurders met begeleiding, huurders die uitstromen uit de maatschappelijke opvang of beschermd wonen goed te laten landen in hun nieuwe woning en woonomgeving. Ook voorziet Gemengd Wonen in de behoefte van regulier woningzoekenden om te wonen in een buurt waarin buren betrokken zijn bij elkaar. In Okinawa komen 36 woningen voor mensen met een verstandelijke beperking die 24-uurs begeleiding krijgen van De Tussenvoorziening en Abrona, 24 woningen voor uitstroom uit de maatschappelijke opvang en de overige 105 woningen zijn bestemde voor reguliere sociale verhuur voor mensen die een goede buur willen zijn. Okinawa is ontwikkeld door het Cartesius ontwikkelconsortium (MRP en Ballast Nedam Development), ontworpen door EVA Architecten en de realisatie is in handen van Heddes Bouw & Ontwikkeling.
Blue Zones
In Cartesius Utrecht, de eerste Heart of Health gebiedsontwikkeling in de regio, wordt de wetenschappelijke theorie van de Blue Zones voor het eerst binnenstedelijk toegepast. De acht pijlers van het Cartesius concept zijn de dragers van de gebiedsontwikkeling. Cartesius is vanaf het begin internationaal toonaangevend. Belangrijk onderdeel van de stadswijk is het meten van interventies om zo een bijdrage te leveren aan een gezonde en duurzame leefomgeving en uiteindelijk de fysieke en mentale gezondheid voor mens en dier met een grotere bijdrage aan de aarde. Dit gebeurt aan de hand van de hard- en software: community, natuur & biodiversiteit, beweging, ontspanning & zingeving, duurzaamheid, mobiliteit, milieu en gezonde voeding.
Deze grootschalige gezonde stadswijk, direct aan het station gelegen, wordt een groene en duurzame stadwijk met bijna 3000 woningen. De World Health Organization (WHO) omarmt de ontwikkelfilosofie en voegde de gebiedsontwikkeling onlangs toe aan de lijst met voorbeeldprojecten. De partners in het ‘Convenant Bouwen aan een Gezonde Wijk’ treffen momenteel de voorbereidingen om te starten met het langjarig monitoren in hoeverre de interventies in de leefomgeving bij Cartesius Utrecht impact hebben op fysieke en mentale gezondheid van de bewoners. Op een later moment kan dit monitoringsprogramma worden opgeschaald naar andere gebiedsontwikkelingen in Nederland. Vorig jaar ondertekenden het Cartesius consortium (MRP en Ballast Nedam Development), Gemeente Utrecht, NS Stations, UMC Utrecht, Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht, Woningcorporatie Portaal, Achmea Real Estate en CBRE Investment Management het convenant.
Samenwerking in de gebiedsontwikkeling
MRP en Ballast Nedam Development ontwikkelen Cartesius Utrecht in samenwerking met de Gemeente Utrecht en NS Stations. Het stedenbouwkundige plan en landschapsarchitectuur is van Mecanoo, de verschillende deelgebieden zijn onder architectuur van Mecanoo, Paul de Ruiter Architecten en EVA Architecten. De realisatie is in handen van Heddes Bouw & Ontwikkeling (het CAB, Okinawa, de parkeergarage) en Ballast Nedam West (Nicoya, waar de verkoop en bouw van de 242 woningen in volle gang is).
De woningen in Cartesius hebben een zeer laag energieverbruik. Een collectieve bodemenergiebron en zonnepanelen wekken de energie voor warm tapwater en verwarming op. De stadswijk is autoluw, kent een lage parkeernorm en duurzame mobiliteit is vanzelfsprekend. Iedere nieuwe bewoner krijgt een gratis kennismakingsabonnement voor deelmobiliteit. Er komen ruime en comfortabele fietsenstallingen en goede fiets- en wandelpaden. Bewoners van Cartesius krijgen ook een lidmaatschap van de Cartesius gebiedsvereniging voor allerlei (gezamenlijke) activiteiten. Ieder deelgebied heeft een binnentuin die verbonden is met het Cartesius Park met mooie wandelpaden en zitelementen om elkaar te ontmoeten. De binnentuin is een biotoop die in samenwerking met de stadsecoloog en Mecanoo voor de landschapsarchitectuur is ontworpen. Inheemse planten zijn zorgvuldig uitgekozen om privacy te bieden aan bewoners en ontspanning voor passanten. De groene gevels zijn gemeenschappelijk eigendom om te zorgen dat alles goed in stand gehouden wordt. Het nieuwe CAB, ontworpen door Mecanoo, wordt de blikvanger en identiteitsdrager van Cartesius in Utrecht met functies gericht op gezonde voeding, gemeenschap, beweging, zingeving & ontspanning. Het CAB beoogt de omgeving te activeren zodat het een aantrekkelijke ontmoetingsplek wordt voor bewoners en bezoekers. Het CAB wordt dan ook de ‘Huiskamer van de Wijk’ genoemd. De monumentale onderbouw in combinatie met het hypermoderne appartementengebouw dat daarboven verreist, beoogd een internationaal toonaangevend samenspel te worden.