Ondertekening Actualisatie Pact van Ruigenhoek 2022 - 2026

mrt 21 2023, 16:32 Stadsnieuws
img 8206
De gemeente Utrecht ondertekent de Actualisatie van het Pact van Ruigenhoek 2022 – 2026. Het Pact van Ruigenhoek is een samenwerkingsverband van provincie, waterschappen, buurgemeenten, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten rond het Werelderfgoed Hollandse Waterlinies. Met de ondertekening sluit de Gemeente Utrecht zich aan bij de andere partners en wordt de succesvolle samenwerking voortgezet.
Het samenwerkingsverband heeft in zijn eerste fase (2017-2022) een belangrijke bijdrage geleverd aan het verkrijgen van de UNESCO Werelderfgoedstatus in 2021. Daarnaast heeft de samenwerking onder meer geresulteerd in een onderzoek naar bescherming van kleine Waterlinie elementen zoals houtwallen en schuilplaatsen, een klimaatkansenkaart en een ontwerpend onderzoek naar de mogelijkheden voor een energielandschap en verschillende publieksevenementen waaronder een fortensafari, bijzondere openstellingen en fiets- en wandelroutes.
“Met het Pact van Ruigenhoek volgen de gemeente Utrecht en andere partners de strategie ‘behoud door ontwikkeling’”, zegt Rachel Streefland, wethouder Erfgoed van de gemeente Utrecht. “Dat betekent dat wij kijken hoe we het Waterliniegebied ook kunnen benutten voor de grote uitdagingen van de stad zoals vergroening, recreatie, sport, klimaatadaptatie en energietransitie, zonder de uitzonderlijke universele waarden van de Hollandse Waterlinies aan te tasten.”
Onder de vlag van het Pact van Ruigenhoek ontmoeten bestuurders elkaar regelmatig om te overleggen over gezamenlijke activiteiten om de Hollandse Waterlinies te koesteren, te benutten en beter zichtbaar en toegankelijk te maken. Daarvoor wordt ook het Regionaal Actie Programma opgesteld waarin de partners kennis delen, onderzoek doen en gezamenlijk projecten ontwikkelen naar bijvoorbeeld aquathermie, spreiding van toerisme, beplanting en klimaatadaptatie.