Huis van Mien wordt opgeknapt

jun 25 , 17:07 Stadsnieuws
huis van mien
Het ‘Huis van Mien’, een gemeentelijk monument met een bijzondere cultuurhistorische waarde die behouden moet worden, krijgt een opknapbeurt. Deze authentieke hovenierswoning herinnert de Utrechters aan de agrarische geschiedenis rondom de Veilinghaven. Dat schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad.
De afgelopen dertien jaar is de woning beschikbaar gesteld voor tijdelijke bewoning. Het college wil dat het pand nu een mooie definitieve invulling gaat krijgen. De omgeving mag daarover meedenken en wordt betrokken in het komen tot een definitieve invulling.
Los van dit traject worden er nu voorbereidingen getroffen met een aannemer om zo snel mogelijk onderhoudswerkzaamheden aan de buitenzijde uit te voeren en daarmee de eerste stappen te zetten in het herstel van dit gemeentelijk monument. Totdat er zicht is op een definitieve invulling, blijft de woning zo lang mogelijk tijdelijk bewoond.
Het college wil de Van Zijstweg 51 in de toekomst in erfpacht uitgeven. Door in erfpacht uit te geven, behoudt de gemeente ook in de toekomst invloed. Uitgifte zal gebeuren op basis van een nog op te stellen uitnodigingskader. Een uitnodigingskader biedt namelijk volgens het college de beste mogelijkheid om, in lijn met het Coalitieakkoord 2022-2026, niet alleen op de hoogst geboden prijs te gunnen, maar ook te kijken naar de maatschappelijke meerwaarde.
Dit betekent onder andere dat de gemeente de wensen uit de omgeving gaat inventariseren en deze zo mogelijk in het uitnodigingskader zal opnemen. Dit uitnodigingskader zal naar verwachting eind 2024 worden afgerond.
In het vervolgtraject kunnen omwonenden een stem uitbrengen op hun favoriete, ingezonden initiatief via het participatieplatform DenkMee, wat een onderdeel zal zijn bij de selectie van het uiteindelijke initiatief. Daarbij is het volgens het college van belang dat de bewoners daadwerkelijk een gelijk speelveld wordt gegeven ten opzichte van commerciële partijen. Na afronding van het uitnodigingskader zal de gemeenteraad worden geïnformeerd over het resultaat.