Verbeterplannen USC gepubliceerd

mei 31 , 13:24 Onderwijs & Wetenschap
logo usc
Het Utrechtsch Studenten Corps (USC) heeft een samenvatting van het verbeterplan gepubliceerd dat is opgesteld naar aanleiding van het rondgaan van een ‘grietenlijst’ afkomstig van leden van het USC eerder dit jaar. Op deze lijst werden vrouwelijke studenten met naam, toenaam, telefoonnummers en adresgegevens genoemd en seksueel beoordeeld.
Deze ‘grietenlijst’ was voor Universiteit Utrecht (UU) en Hogeschool Utrecht (HU) aanleiding om een pakket van sancties tegen het USC af te kondigen. Een onderdeel van deze sancties is het opstellen van een plan dat leidt tot verbetering van de sociale veiligheid bij het corps.
De UU en HU hebben voor 1 mei dit verbeterplan van het USC ingezien en daar een eerste reactie op gegeven, mede op basis van deskundig onafhankelijk advies. Daarna heeft het USC op 6 mei het definitieve plan van aanpak gedeeld.
“Op basis van deze plannen, vertrouwen we er op dit moment op dat de noodzakelijke verbeterprocessen in gang zijn gezet”, aldus Henk Kummeling, rector magnificus van de UU. “Of het daarmee echt lukt om een veilige omgeving voor iedereen te creëren, zal in de praktijk moeten blijken.” De komende maanden zullen de UU en HU daarom tussentijds monitoren hoe de plannen worden opgepakt.
“Het USC is verantwoordelijk voor het verbeterplan en de uitvoering daarvan. Maar als onderwijsinstellingen voelen we ons betrokken bij dit proces”, aldus Wilma Scholte op Reimer, voorzitter van het College van Bestuur van de HU. Om die reden gaan de bestuurders in de zomer kennismaken met de nieuwe senaatsleden van het USC, om ook met hen in gesprek te gaan over de plannen.
In de loop van dit kalenderjaar zijn twee momenten ingepland voor tussentijdse rapportages vanuit het USC naar UU en HU. Scholte op Reimer: “Zo monitoren we hoe het USC de voorgestelde plannen oppakt. Vanuit de UU en HU vragen we voor deze beoordeling zo nodig het advies van onafhankelijke experts op het gebied van sociale veiligheid en cultuur- en gedragsverandering.” Hun advies zal meewegen in het uiteindelijke besluit over het al dan niet stopzetten van de bestuursbeurzen van het USC, dat voor 2025 genomen wordt.