Twee basisscholen in Utrecht 'zeer zwak'

jul 07 2021, 11:56 Onderwijs & Wetenschap
school
Twee basisscholen in de gemeente Utrecht hebben van de Inspectie van het Onderwijs het predicaat 'zeer zwak' ontvangen. Het gaat om de montessorischolen Arcade en LEF, beide van het schoolbestuur Monton . De School voor Persoonlijk Onderwijs heeft voor het tweede jaar het predicaat zeer zwak ontvangen. Dat schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad.
De schoolbestuurder die in augustus 2019 aantrad constateerde al in augustus 2019 dat de onderwijskundige kwaliteit van Arcade niet voldeed. Er werd een verbeterplan opgesteld en een interim-directeur aangesteld maar bij het inspectiebezoek dat in het najaar van 2020 plaatsvond is geconstateerd dat de ingezette acties, mede door Corona, nog niet tot voldoende resultaat hadden geleid om een 'zeer zwak' oordeel van de Inspectie af te wenden.
Inmiddels is de interim schoolleider vervangen door een vaste nieuwe directeur en is volgens het college de 'kwaliteitsstructuur' op de school verbeterd.
Ook op de montessorischool LEF in de wijk Overvecht bleken de resultaten van de leerlingen onvoldoende in beeld en is er een verbeterplan opgesteld. Met dit verbeterplan zijn echter de eind citoresultaten niet verbeterd, maar de tussenopbrengsten verbeteren wel. Het bestuur Monton heeft de formatie op beide scholen op eigen kosten uitgebreid. Het heronderzoek van de inspectie vindt gewoonlijk binnen een jaar na het eerste onderzoek plaats. De voorlopige planning is dat dit herstelonderzoek rond november 2022 zal plaatsvinden.
De School voor Persoonlijk Onderwijs heeft voor het tweede jaar het predicaat zeer zwak gekregen. De inspectie voor het Onderwijs heeft hier opnieuw een melding bij de minister gemaakt. De school moet zich binnen een jaar verbeterd hebben naar ten minste het oordeel Onvoldoende. De minister van OCW kan uiteindelijk besluiten de bekostiging van de school te stoppen.
De school heeft via de rechter tevergeefs geprobeerd de publicatie van het nieuwe inspectierapport tegen te houden. Het rapport is op 5 juli alsnog gepubliceerd. Ook heeft de inspectie een brief aan alle ouders van de leerlingen op de school gestuurd.
De school ontvangt geen subsidie van de gemeente. Wel gaat de gemeente in gesprek met de school over de situatie en of de gemeente in het verbeterproces kan ondersteunen.