Utrecht verscherpt milieuzone en voert zero-emissiezone in voor schonere lucht

jun 17 , 15:20 mileu
milieuzone
Het college van B en W heeft de verkeersbesluiten voor de milieuzone en de zero-emissiezone vastgesteld. En het ontheffingenbeleid voor beide zones goedgekeurd. Om de luchtkwaliteit in de stad verder te verbeteren, volgen verschillende maatregelen. Zo wordt de toegangseis van de milieuzone voor personenauto’s op diesel per 1 januari 2025 verscherpt. En stapsgewijs een zero-emissiezone voor bestelauto’s en vrachtauto’s ingevoerd.
Wethouder Eva Oosters (Milieu en Goederenvervoer): “Met deze besluiten zetten we een belangrijke stap naar schonere lucht in Utrecht. Dat is cruciaal voor de gezondheid van onze inwoners en de bescherming van natuur en milieu. We voeren de zero-emissiezone stap voor stap in zodat ondernemers weten waar zij aan toe zijn. En er wordt een landelijk loket ingericht om ontheffingen aan te vragen.”
Dieselpersonenauto’s toegestaan vanaf emissieklasse 5
Vanaf 1 januari 2025 geldt de blauwe milieuzone. Personenauto’s op diesel mogen dan alleen met emissieklasse 5 of hoger de milieuzone inrijden. Nu zijn personen- en bestelauto’s op diesel nog in de milieuzone toegestaan als ze emissieklasse 4 of hoger hebben. De emissieklasse geeft met een cijfer aan hoe schoon een voertuig is. Hoe hoger het cijfer, hoe schoner. Eigenaren van personenauto’s op diesel kunnen zien welke emissieklasse hun auto’s hebben met de kentekencheck op www.milieuzones.nl .
Bestelauto’s en vrachtauto’s stap voor stap uitstootvrij
Vanaf 1 januari 2025 geldt in Utrecht ook een zero-emissiezone voor bestel- en vrachtauto’s. Voor bestel- en vrachtauto’s die vóór 2025 zijn gekocht, geldt een landelijke overgangsregeling. Bestel- en vrachtauto’s die na 2025 nieuw worden gekocht, mogen de zero-emissiezone alleen in als ze geen uitstoot hebben. Vanaf 2028 moeten alle bestelauto’s in de zero-emissiezone uitstootvrij zijn en vanaf 2030 geldt dit ook voor vrachtauto’s. Eigenaren van bestel- en vrachtauto’s kunnen de kentekencheck doen en alle toegangs- en overgangsregelingen vinden op www.opwegnaarzes.nl .
Ontheffingen en vrijstellingen
Naast landelijke overgangsregelingen en vrijstellingen zijn er ook ontheffingen mogelijk. Hiermee kunnen eigenaren van voertuigen die niet voldoen aan de regels, onder bepaalde voorwaarden toch de milieuzone of zero-emissiezone in. Er zijn bijvoorbeeld ontheffingen mogelijk vanwege de levertijd van emissieloze voertuigen, op basis van de hardheidsclausule of bijzondere financiële omstandigheden. Eigenaren van bestel- en vrachtauto’s kunnen vanaf 1 juli 2024 een ontheffing aanvragen bij het loket voor alle zero-emissiezones in Nederland. Zie ook www.utrecht.nl/ontheffingmilieuzone en op www.opwegnaarzes.nl/vrijstellingen .
Centraal zero-emissieloket
Naast Utrecht voeren nog 28 andere gemeenten in Nederland de zero-emissiezone in. Voor het aanvragen en eenduidig afhandelen van ontheffingen wordt één digitaal centraal zero-emissieloket opgezet, zodat ondernemers tijdig ontheffingen kunnen aanvragen en weten waar zij aan toe zijn. Eigenaren van bestel- en vrachtauto’s kunnen vanaf 1 juli 2024 een ontheffing aanvragen bij het loket voor alle ze-zones in Nederland.
Duurzaam goederenvervoer
Utrecht stimuleert ondernemers ook om gebruik te maken van slim en duurzaam goederenvervoer. Bijvoorbeeld via een stadsdistributiecentrum waar goederen kunnen worden afgegeven en met elektrische voertuigen, vrachtfietsen of via water naar de stad worden gebracht. Ondernemers kunnen hiervoor subsidie aanvragen via www.utrecht.nl/slimgoederenvervoer .
Waarschuwing tot 1 mei 2025
Van 1 januari tot 1 mei 2025 krijgen overtreders van de nieuwe toegangseisen een waarschuwingsbrief. Vanaf 1 mei 2025 worden overtredingen aan het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) doorgegeven en ontvangen overtreders een boete.