Nederlands Film Festival ontvangt geen meerjarige subsidie meer

jun 26 , 12:18 Kunst & Cultuur
nff 02
Het college van B en W maakt de verdeling van de vierjarige subsidies voor de Cultuurnota 2025-2028 bekend. 67 gehonoreerde aanvragers krijgen de komende vier jaar subsidie om hun plannen tot uitvoering te brengen. Het Nederlands Film Festival ontvangt geen meerjarige gemeentesubsidie meer. En ook BAK en IMPAKT, festival Tweetakt, Museum Zuilen en Huis Utrecht ontvangen geen subsidie meer.
De aanvragers die de komende vier jaar wel subsidie ontvangen passen volgens de gemeente in een gezond cultureel ecosysteem met zowel een divers aanbod, een inclusieve cultuursector, en ontwikkelruimte aan kunstenaars en culturele organisaties om zichzelf en de stad te laten groeien.
Alle aanvragen zijn volgens het college zorgvuldig beoordeeld door een externe adviescommissie en grondig getoetst op artistieke kwaliteit, uitvoerbaarheid en betekenis voor de stad, binnen de vastgestelde kaders. Het college heeft daarom besloten het advies integraal over te nemen.
Onder de gehonoreerde aanvragen bevinden zich zowel doorstromers zoals Mooie Woorden, Sounds Like Touch, free-DOM en De Nijverheid, als nieuwe meerjarige subsidieontvangers zoals Common Frames en De Parade. Het advies bevat een evenwichtige verdeling tussen bekende en nieuwe aanvragers, grotere en kleinere organisaties van verschillende sectoren.
"Wethouder Eva Oosters (Cultuur): 'Ik ben blij met de hoeveelheid vernieuwing in de aanvragen. De instellingen hebben echt kleur bekend en tonen veel solidariteit naar elkaar en de stad. De gehonoreerde aanvragers vormen samen een sterke en diverse cultuursector met volop ruimte voor vernieuwing. Door subsidies te geven aan zowel gevestigde partijen als jonge makers en nieuwe initiatieven, versterken we ons culturele ecosysteem. Ook hebben we pijnlijke keuzes moeten maken, aangezien het budget overvraagd was: er is voor 23,71 miljoen euro aangevraagd, terwijl er slechts 18,46 miljoen euro beschikbaar is. Met de maatregelen die in het nieuwe landelijke coalitieakkoord worden voorgesteld, wordt het een echte uitdaging om cultuur voor iedereen toegankelijk te houden. Als stad werken we graag samen met onze culturele instellingen, gesubsidieerd of niet, om die toegankelijkheid te allen tijde te behouden."
Het Nederlands Film Festival (NFF) ontvangt de komende vier jaar geen meerjarige subsidie van de gemeente Utrecht. Het college heeft besloten om het advies van de Adviescommissie Cultuurnota 2025-2028 integraal over te nemen. Voor het NFF pakt dit besluit bijzonder ongunstig uit omdat de gemeentelijke subsidie vanaf volgend jaar wordt beëindigd. Het gaat om 600.000 euro per jaar. Het NFF legt zich niet neer bij het genomen besluit en beraadt zich op vervolgstappen. Voor de komende editie van het NFF, dat plaatsvindt van vrijdag 20 t/m 27 september 2024, heeft de subsidiestop geen gevolgen.
Vernieuwing in cultuursector
Iedere vier jaar wordt nieuw cultuurbeleid vastgelegd in de cultuurnota. Het Utrechtse cultuurbeleid kent vier pijlers: een veelzijdig, pluriform aanbod, een inclusieve sector, ruimte voor het stimuleren van creatief vermogen en het bieden van ontwikkelruimte. Culturele instellingen zoals musea, podia, wijkcultuurhuizen, festivals en gezelschappen kunnen op basis van deze nota subsidie aanvragen. Een commissie van externe deskundigen op het gebied van kunst en cultuur adviseerde vervolgens het college. Het externe adviesrapport ‘ Kleur Bekennen
’ bevat beoordelingen van en adviezen over 103 aanvragen, en reflecteert op de uitgangspunten van de Cultuurnota
met dezelfde titel. Daarin staat een solidaire, eigenzinnige en uitnodigende cultuursector centraal.