Utrecht 60 jaar terug: proefboerderij De Uithof

jul 04 , 11:43 Geschiedenis
img 9447
Boerderij De Uithof in de Johannapolder te Utrecht is een gewone boerderij. Het gras wordt er op tijd gemaaid en binnengehaald. De eieren die de kippen leggen worden dagelijks geraapt en de koeien worden vakkundig gemolken. Maar dat er met de boerderij toch iets bijzonders aan de hand is, merkt men al als men het erf oploopt. Dat meldt het Utrechtsch Nieuwsblad op zaterdag 4 juli 1964.
Aan de ingang staat een groot bord met de woorden: Rijksuniversiteit te Utrecht, instituut voor zoötechniek. Hier doen de studenten, die diergeneeskunde studeren praktische ervaring op. Hier worden ook de proeven genomen op velerlei terrein.
Proefboerderij De Uithof herbergt bijvoorbeeld een nertsfokkerij waar wetenschappelijk wordt onderzocht welke voeding en leefomstandigheden het beste beste voor de diertjes is. De ervaringen die hier worden opgedaan zijn van voordeel voor beroepsfokkers.
Er worden ook op uitgebreide schaal proeven met kippen genomen. Een boer of een pluimveehouder heeft er veel belang bij te eten welke type kip de meeste levensvatbaarheid heeft. Wat is de beste voeding voor kippen die speciaal voor de slacht worden gefokt en hoe kan de eierproductie worden opgevoerd, zijn ook vragen waar men hier langs wetenschappelijke weg een antwoord op probeert te krijgen.
De proefboerderij kent ook twee koeienstallen. Het is een hulpmiddel bij het wetenschappelijk werk. Een van de stallen is een loopstal, de andere een van het type, waar de koeien de hele winter op een plaats blijven staan of liggen.
Het onderzoek naar de invloed van de beide typen stallen op de gezondheid van de dieren wordt gedaan met eeneiige tweelingen, van wie een in de loopstal en de andere in de staande stal komt. Na verloop van tijd kan men nagaan hoe ieder van beide dieren het verblijf heeft ondergaan.
Dagelijks komen er studenten naar de proefboerderij. Er wordt daar niet alleen tijd besteed aan het nemen van wetenschappelijke proeven, maar ook aan het bijbrengen van praktische kennis.
Bij dit aanschouwelijk onderwijs wordt sedert enige weken gebruik gemaakt van televisie, voorlopig nog bij wijze van proef.
Terwijl de docent buiten enkele studenten onderricht geeft, wordt alles met camera's opgenomen. Binnen volgen enkele tientallen andere studenten aan de televisietoestellen wat buiten voorvalt. Nu kan iedereen bij wijze van spreken met de neus boven op het te behandelen object staan, terwijl dit voorrecht vroeger alleen beschoren was aan hen die een plaats vooraan hadden weten te bemachtigen.
De afdeling zoötechniek van de diergeneeskundige faculteit der rijksuniversiteit is blij met de proefboerderij. Hier vindt men de ruimte om te werken in het belang van hen, die in de praktijk met dieren omgaan. Een boerderij is er enkele jaren geleden voor verdwenen maar er is een proefboerderij voor in de plaats gekomen.